IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže    
Karloveská 64 
842 58 Bratislava 4

tel.: +421 2 592 96 108  
e-mail: iuventa@iuventa.sk / podatelna@iuventa.sk 

Úradné hodiny: Po – Pia: 9:30 – 14:30