Úvod do diverzity & inklúzie

Kategória:

Názov: Úvod do diverzity & inklúzie Termín: 27.1.2022 Trvanie: 14:30 – 16:00 h. Miesto konania: online, Zoom Typ aktivity: webinár Stručný popis podujatia:...

Non-formal education in practise

Kategória:

Názov: Non-formal education in practise Termín: 9.3.2022 - 13.3. 2022 Uzávierka prihlášok: 20. február 2022   Miesto konania: bude upresnené -školenie by sme...

ATOQ Advanced Training On Quality

Kategória:

Názov: ATOQ Advanced Training On Quality Termín: 20.-25. marec 2022 Uzávierka prihlášok: 23. január 2022 Miesto konania: Soest, Holandsko Typ aktivity: školenie...

Power to you(th)

Kategória:

Názov: Power to you(th) Termín: 30. marec – 2. apríl 2022 Uzávierka prihlášok: 21. január 2022 Miesto konania: Luxemburg, Luxembursko Typ aktivity:...