NovinkyOlympiády

Láska k histórii spojila súťažiacich na Celoštátnom kole Dejepisnej olympiády

Láska k histórii, bádanie, hľadanie a objavovanie skrytých a dávno zabudnutých poučení minulosti spájajú všetkých účastníkov Celoštátneho kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 5.5.2022 – 7. 5. 2022 v Bratislave. Organizátorom podujatia bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Dejepisnej olympiády (SK DO). Odborným garantom Dejepisnej olympiády je už od jej vzniku Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i., ktorý sa aj týmto spôsobom podieľa na formovaní historického vedomia žiakov a stredoškolských študentov.

Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády, sa okrem samotnej súťaže nieslo aj v znamení tematického sprievodného programu.

Závan histórie starobylej židovskej komunity, žijúcej v minulosti v Bratislave, mali súťažiaci možnosť zažiť na vlastnej koži počas návštevy pamätníka Chatama Sofera. V odbornom výklade si súťažiaci spolu s porotou vypočuli históriu vzniku tohto pamätníka, záchranu židovského cintorína počas druhej svetovej vojny ako aj to, že tento pamätník je druhým najsvätejším miestom židovskej komunity na svete.

Spôsob bádania a štúdia historických faktov a údajov v najstarších prameňoch mali súťažiaci možnosť vidieť v Slovenskom národnom archíve, kde sa od dlhoročných archivárov dozvedeli systém archivácie rôznych materiálov a možnosti ich štúdia. Reštaurátori im ukázali, aké sú možnosti zreštaurovania starých rozpadnutých kníh a digitalizátor im predstavil rozličné spôsoby digitalizácie starých obrazov a dokumentov do grafických súborov pomocou rôznej techniky.

Súťažiaci kategórií C a D mali možnosť obdivovať aj historické dopravné prostriedky počas návštevy Dopravného múzea v Bratislave. Tento vzácny sprievodný program súťažiacim vyplnil čas pred a po súťaži, ktorá bola samozrejme najdôležitejšou súčasťou Celoštátneho kola.

Súťaž vo všetkých kategóriách pozostávala z vedomostného testu. V kategóriách A a B pokračovala obhajobami písomných prác podľa vopred pripravených oponentských posudkov. V kategórii A súťažiaci písali prácu na tému im blízku z regionálnych dejín a v kategórii B na tému „Historické pramene zdravia“, ktorú stanovila Slovenská komisia DO. Veľmi dobrá kvalita prác 14. ročníka Dejepisnej olympiády je dôkazom toho, aké nemalé množstvo svojho voľného času, úsilia a energie venovali naši súťažiace ich tvorbe. V ústnej časti ich výkony hodnotili dve trojčlenné odborné poroty a celkový sumár bodov stanovil poradie všetkých súťažiacich.

Kategória D – určená pre ôsmy ročník ZŠ:

 • prvé miesto: Samuel Šimanský, Základná škola v Trakoviciach;
 • druhé miesto: Klára Pružinská, Základná škola v Brezovici;
 • tretie miesto: Marek Hromada, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave.

Kategória C – určená pre žiakov deviateho ročníka ZŠ:

 • prvé miesto: Eduard Hájnik, Základná škola na Mlynskej 7 v Stropkove;
 • druhé miesto: Karin Mokričková, Základná škola na Mládežníckej 16 v Púchove; Daniel Hrinko, Základná škola na Školskej 2 v Michaľanoch.

Kategória B – určená pre študentov všetkých ročníkov stredných škôl (SŠ) , ktorí napísali a obhajovali písomnú prácu na tému „Historické pramene zdravia“:

 • prvé miesto: Michal Pecha, Bilingválne gymnázium M. Hodžu v Sučanoch;
 • druhé miesto: Jakub Hlavatý, Gymnázium na Grösslingovej 18 v Bratislave;
 • tretie miesto: Marta Balážová, Gymnázium J. A. Raymana v Prešove.

Kategória A – určená pre študentov všetkých ročníkov SŠ, ktorí napísali a obhajovali písomnú prácu na ľubovoľnú tému z histórie regiónov:

 • prvé miesto: Adam Lach, Gymnázium v Krompachoch;
 • druhé miesto: Eva Gracová, Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici;
 • tretie miesto: Ján Adamec, Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach.

Okrem hodnotných cien, ktoré výhercom venovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, pri samotnej organizácii aj oceňovaní súťažiacich pomohli: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Historický ústav Slovenskej akadémie vied v.v.i. a Slovenská historická spoločnosť pri HÚ SAV v.v.i., ktorým veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu.

Všetkým výhercom v mene organizátora súťaže IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže a Slovenskej komisie DO srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov nielen v štúdiu, ale aj v budúcom profesionálnom živote.

Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády
Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády
Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády
Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády
Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády
Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády
Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády
Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády
Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády

CELÚ FOTOGALÉRIU NÁJDETE TU.

Súvisiace články
NovinkyProgram Erasmus+

Výsledky výberových komisií programov EÚ ERASMUS+ a EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

1 min. čítania
Na základe odporúčania výberových komisií programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity, zverejňujeme výsledky výberových procesov projektových žiadostí predložených…
NovinkyPráca s mládežou

Akreditované vzdelávanie ENVIROZÁŽITOK

1 min. čítania
Tento týždeň skončila posledná fáza akreditovaného vzdelávania ENVIROZÁŽITOK, počas ktorej si účastníci overovali svoje nadobudnuté vedomosti v Ekocentre SOSNA, v Družstevnej pri Hornáde. Environmentálne…
NovinkyPráca s mládežou

Bikrosová dráha v areáli IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je otvorená športovým nadšencom a širokej verejnosti

1 min. čítania
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže dokončila revitalizáciu bikrosovej dráhy v jej areáli. Aktívne trávenie voľného času, či priestor na športovanie tu nájdu…