NovinkyOlympiády

Na Slovensku vyrastá nová elita mladých frankofónnych nadšencov

V piatok, 22. 4. 2022 sa v priestoroch IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže stretla elita frankofónnych študentov z celého Slovenska, aby sa spoločne dozvedela výsledky tohtoročného Celoštátneho kola Olympiády vo francúzskom jazyku (ďalej „CK OFJ“).

CK OFJ sa aj v tomto školskom roku konalo dištančne, a to na prelome marca a apríla, 31.3.2022 – 1.4.2022. Organizátorom národného kola bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Celoštátnou odbornou komisiou Olympiády vo francúzskom jazyku (ďalej „COK OFJ“). Zúčastnilo sa ho 69 žiakov, ktorí štandardne súťažili v šiestich kategóriách: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Záštitu nad 31. ročníkom CK OFJ prevzal Emmanuel Samson, riaditeľ Regionálneho centra frankofónie pre východnú a strednú Európu Medzinárodnej organizácie pre frankofóniu. Koordinátorkou CK OFJ a poroty bola predsedníčka COK OFJ, doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. a hodnotenia úrovne žiakov sa tento rok chopili: Mgr. Zuzana Humayová, Mgr. Christophe Callant, PeadDr. Martina Králiková, PhDr. Daniela Gondová, PaedDr. Andrea Cepláková, Katerina Prunchak, Jerome Baghana, Emmanuel Samson a PhDr. Michaela Turanová, PhD.

Napriek tomu, že CK OFJ prebehlo na prelome mesiacov marec a apríl, výsledky sa žiaci zámerne dozvedeli až priamo na prezenčnom slávnostnom vyhodnotení. V priestoroch divadla, v IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, sa stretli takmer všetci účastníci CK OFJ, ktorí do Bratislavy pricestovali v sprievode rodičov, alebo učiteľov, ktorí ich na Celoštátne kolo pripravovali. Slávnostné vyhodnotenie sa konalo pod záštitou Jej Spektability doc. Mgr. Mariany Sirotovej, PhD., mim. prof., dekanky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, a taktiež p. prof. Emmanuela Samsona.   

Podujatie odštartovalo očarujúce vystúpenie speváčky francúzskeho šansónu v klavírnom sprievode, p. Lucie Bujnovej (Madame Bujna), ktoré naplnilo priestory divadla neopakovateľnou atmosférou. Po hudobnom úvode sa slova ujala predsedníčka COK OFJ, Jana Bírova, ktorá cele podujatie moderovala. V rámci otvorenia podujatia sa účastníkom prihovoril aj Mgr. Peter Lenčo, PhD. generálny riaditeľ IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ktorý následne spolu s pani predsedníčkou, s pani docentkou Sirotovou a špeciálnym hosťom, pánom Ing. Andrejom Krchňavým (Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku) odovzdali ocenenia účastníkom jednotlivých kategórií. Kompletné výsledkové listiny sú uverejnené na stránke www.iuventa.sk, v časti OFJ.

Všetci účastníci získali krásne vecné ceny, medaily a diplomy za účasť, poprípade víťazné umiestnenie. Počas slávnosti boli odovzdané aj ocenenia za vytrvalosť a entuziazmus učiť sa francúzsky jazyk ako aj za jeho propagovanie Ange, chevalier francophone za roky:

  • 2020: Adriane Šinkovej, Gymnázium Jána Hollého v Trnave;
  • 2021: Jozefovi Pukančíkovi za 1.miesto v Medzinárodnej olympiáde vo francúzskom jazyku v 2021;
  • 2022: Alexandrovi Kanderkovi, Gymnázium A. Raymana v Prešove.

Po oficiálnom programe sa hostia mali možnosť neformálne stretnúť pri malom občerstvení a vzájomne zdieľať zážitky a postrehy z 31. ročníka CK OFJ.

Víťazom CK OFJ ešte raz srdečne gratulujeme. Naše poďakovanie patrí COK OFJ, všetkým učiteľom a organizátorom nižších kôl, vďaka ktorým sa mohlo CK OFJ uskutočniť aj tento rok. Ďakujeme aj partnerom podujatia: Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku i pánovi Roland Forrer za ceny a opätovnú podporu talentovaných milovníkov francúzskeho jazyka.

Autor: Alexandra Pačutová

Slávnostné vyhodnotenie Celoštátnych kôl
Slávnostné vyhodnotenie Celoštátnych kôl
Slávnostné vyhodnotenie Celoštátnych kôl
Slávnostné vyhodnotenie Celoštátnych kôl
Slávnostné vyhodnotenie Celoštátnych kôl
Súvisiace články
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
NovinkyPráca s mládežou

ECOSOC YOUTH FORUM 2023

5 min. čítania
Michal Salíni, Mládežnícky delegát SR pri OSN, sa zúčastnil Mládežníckeho fóra – ECOSOC 2023. Z tejto aktivity sme pre vás spísali menší…