Metodika vzdelávania členov mládežníckych parlamentov a rád mládeže

Metodická príručka pre koordinátorov mládežníckych parlamentov. Techniky uvedené v príručke umožnia pracovníkom s mládežou, koordinátorom, školiteľom a koučom rozvíjať najdôležitejšie kompetencie potrebné pre pôsobenie v mládežníckych parlamentoch, radách mládeže a ďalších združeniach podobného typu. Príručku vytvorila Rada mládeže Žilinského kraja s partnermi, vďaka podpore programu ERASMUS+ v rokoch 2020-2022.

Popis

Metodická príručka pre koordinátorov mládežníckych parlamentov.

Ďalšie informácie

Rok

2021