Príklady dobrej praxe – pracovníci s mládežou

Dňa 18.11.2021 ocenila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže na Konferencii o práci s mládežou pracovníkov s mládežou, ktorí v regiónoch robia záslužnú činnosť a prispievajú tak k rozvoju mládeži na Slovensku.

Popis

Príklady dobrej praxe v oblasti práce s mládežou – pracovníci s mládežou.

Ďalšie informácie

Rok

2021

Program

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže