Školské parlamenty – ŠKOLA DEMOKRACIE II.

Škola predstavuje prirodzený priestor, kde by mali byť deti a mladí ľudia stimulovaní a motivovaní k aktívnej participácii. Mali by byť vychovávaní a vzdelávaní v otázkach aktívneho občianstva, ale i trénovaní v komunikácii s tzv. „dôležitými dospelými“, pri presadzovaní zmien. Významný nástroj na rozvoj participačných zručností predstavujú v školskom prostredí žiacke samosprávne orgány, známe aj ako školské parlamenty.

Popis

Slovensko je mladý štát a aj keď sme samostatní mnoho rokov, ešte stále sa máme čo učiť o tom, ako stavať demokratický štát, ako participovať na  rozhodnutiach, ako spolupracovať a rešpektovať rozhodnutia väčšiny, ako nielen kritizovať, ale aj prispieť k tomu, aby sa nám žilo v našej malej, no krásnej krajine lepšie.

Ďalšie informácie

Rok

2022