Zapoj sa do inklúzie

Príručka o európskych projektoch zameraných na inklúziu mládeže so zdravotným znevýhodnením bola vytvorená v mene odboru Zdravie a rozmanitosť v rámci Strategického partnerstva pre inklúziu (Health and Diverse abilities strand of the Strategic Partnereship for Inclusion), čo je viacročná strategická spolupráca medzi 17 národnými agentúrami (NA) pre Európske programy Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity, ktorú koordinuje Podporné centrum SALTO pre inklúziu a rozmanitosť (SALTO Inclusion & Diversity Resource Centre).

Popis

Príručka o európskych projektoch zameraných na inklúziu mládeže so zdravotným znevýhodnením.