NovinkyOlympiády

Slovenský reprezentačný tím medzi najlepšími fyzikmi Európy

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyslal v dňoch 20.5.2022 – 24.5.2022 reprezentačný tím do Slovinskej Ljubljany, kde sa konala Európska fyzikálna olympiáda. Slovenský tím bol zložený z fyzikov: Eleny Chochoľakovej, Adama Džavoronka, Pavla Pivka, Mateja Ziga a Csabu Dékányho. Odborný sprievod zabezpečili: RNDr. Ľubomír Mucha a RNDr. Tomáš Lučivjanský.

Po príchode a ubytovaní reprezentantov čakal otvárací ceremoniál priamo na Fakulte matematiky a fyziky Univerzity v Ljubljane. Počas ceremoniálu bolo predstavených všetkých 31 zúčastnených krajín Európy a šesť mimo európskych štátov, vysvetlené organizačné pokyny a na záver príjemný trubkársky hudobný program.

Prvý súťažný deň pozostával z vyriešenia experimentálnej úlohy. Na jej vyriešenie mali súťažiaci päť hodín. Experimentálna úloha pozostávala z dvoch častí. V prvej časti spočívala v meraní intenzity svetla a spektrum vyžarovaného svetla žiarovkou (žeravým drôtom) a LED v závislosti od teploty a výkonu a v druhej časti z ožarovania čierneho a bieleho krúžku a zisťovania konštanty určujúcej prenos tepla.

Druhý súťažný deň bol venovaný teoretickým úlohám, na ktoré bol rovnako, ako v predchádzajúci deň, vyčlenený časový limit 5 hodín.

Po vypracovaní zadaných úloh mali súťažiaci možnosť navštíviť Škocjanské jaskyne, ktoré sú súčasťou najväčších jaskynných a krasových systémov v strednej Európe. Po náročných výkonoch, to bolo príjemné spestrenie celého Európskeho kola.

V predposledný deň olympiády, prišli na rad moderácie oboch úloh a boje o posledné možné body. Počas celého trvania Európskej olympiády bol pre účastníkov zabezpečený bohatý kultúrny program na odreagovanie sa od náročných fyzikálnych úloh. Rovnako bol priestor na rôzne zaujímavé fyzikálne prednášky.

Z našich piatich reprezentantov sa podarilo trom priniesť vzácne kovy.

  • Pavol Pivko (Gymnázium, Grösslingová 18, 811 09 Bratislava) získal zlatú medailu, obe teoretické úlohy zvládol bravúrne a v experimentálnej úlohe získal viac ako 50% bodov.
  • Reprezentanti Adam Džavoronok (Gymnázium, Poštová 9, 042 52 Košice)  a Csaba Dékány Dékány (Gymnázium P. Pázmánya s VJM, Letomostie 3, 940 61 Nové Zámky) priniesli bronzové medaily.

Ostatným dvom reprezentantom, Elene Chochoľakovej (Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné) a Matejovi Zigovi (Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická cesta 1, 831 02 Bratislava) ušli čestné uznania len o malé desatinky bodov.

Výsledky sa všetci dozvedeli v posledný deň, počas záverečného ceremoniálu, ktorý sa konal v Hlavnom kultúrnom a kongresovom centre Slovinska v Cankarjevnom dome. Organizátori si dali záležať a udržali si až do konca vysokú kultúrnu úroveň. Súťažiacim bol počas odovzdávania cien prezentovaný orchestrálny koncert v sprievode vzdušnej akrobacie.

Všetkým našim reprezentantom gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu. Súčasne sa tešíme na nasledujúcu Európsku fyzikálnu olympiádu 2023, ktorá sa bude konať v Nemeckom Hamburgu.

Slovenské družstvo na Európskej fyzikálnej olympiáde
Slovenské družstvo na Európskej fyzikálnej olympiáde
Slovenské družstvo na Európskej fyzikálnej olympiáde
Slovenské družstvo na Európskej fyzikálnej olympiáde
Súvisiace články
NovinkyPlaváreň

ROZVRH HODÍN – PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ (28.11.2022 – 4.12.2022)

1 min. čítania
Aktuálny rozvrh hodín plavárne pre verejnosť nájdete TU.
NovinkyPráca s mládežou

KLIMATICKÁ KONFERENCIA COP27

3 min. čítania
Minulý týždeň sa Mládežnícky delegát SR pri OSN, Michal Salíni, zúčastnil na klimatickej konferencii COP27 v Šarm-aš-Šajchu v Egypte. Michal spolu s delegáciou prezidentky SR…
NovinkyPlaváreň

ROZVRH HODÍN – PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ (21.11.2022 – 27.11.2022)

1 min. čítania
Aktuálny rozvrh plavárne pre verejnosť nájdete TU.