Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

 • Táto udalosť už prebehla.

Non-formal education in practise

9 marca - 13 marca

 • Názov: Non-formal education in practise
 • Termín: 9.3.2022 – 13.3. 2022
 • Uzávierka prihlášok: 28. február 2022  
 • Miesto konania: bude upresnené -školenie by sme chceli spraviť prezenčnou formou, avšak budeme sa riadiť aktuálnymi epidemiologickými opatreniami
 • Typ aktivity: školenie
 • Krátka charakteristika: Školenie je zamerané na preskúmanie rozdielov medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním mládeže. Školenie chce účastníkov pripraviť na to ako správne používať neformálne vzdelávanie v praxi a tiež ako ho integrovať do projektov programov Európsky zbor solidarity a Erasmus+. Cieľom je pochopiť niekoľko prvkov a metód neformálneho vzdelávania a ich význam pri organizovaní vlastných aktivít prioritne v rámci projektov v oblasti solidarity.
 • Ciele aktivity: porozumieť rozdielom medzi neformálnym vzdelávaním, formálnym vzdelávaním a in-formálnym vzdelávaním; mať povedomie o tom, ako neformálne vzdelávanie vyzerá; odskúšanie a zažitie metód NFV prenosných na účastníkov; zohľadniť, do akej miery účastníci využívajú neformálne vzdelávanie v praxi a kde je priestor na zmenu ich praxe; zvýšiť kvalitu NFV, zdieľať príklady dobrej praxe v kontexte NFV v práci s mládežou
 • Pracovný jazyk: slovenský jazyk
 • Cieľová skupina: školenie je určené pre mladých ľudí 18+, rovnako ako aj pre pracovníkov s mládežou, ktorí nemajú žiadne skúsenosti alebo len slabé skúsenosti s podávaním žiadostí v rámci programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity a majú záujem zažiť neformálne vzdelávanie v praxi.
 • Počet účastníkov: 20 účastníkov zo SR 
 • Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.
 • Kontaktná osoba: Mgr. Matúš Zibala, t.č.: +421 2 592 96 313, matus.zibala@iuventa.sk
 • Prihláška: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogGXUUNlalgZPukF5xUTWM-xUQTM4MlNGTFpXTTNaVEdUREhVWUxTV0VHTy4u

Podrobnosti

Začiatok:
9 marca
Koniec:
13 marca
Udalosť Kategória: