NovinkyOlympiádyPráca s mládežou

Z predmetových olympiád až k prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej

Úspešných riešiteľov predmetových olympiád a postupových súťaží, ktorí na medzinárodných olympiádach v roku 2021 vybojovali pre Slovensko cenné medaily, včera, 18. 10. 2021 prijala v Prezidentskom paláci prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila prvý ročník Slávnostného vyhodnotenia medzinárodných olympiád a postupových súťaží (ďalej MPOPS), ktorý bol spojení s prijatím u prezidentky Zuzany Čaputovej. Hlavnými hrdinami podujatia sa stali študenti, ktorí  na MPOPS v roku 2021 získali zlaté, strieborné alebo bronzové medaily. Spolu s mladými talentmi boli účastníkmi podujatia aj vedúci slovenských delegácií, predsedovia a zástupcovia celoštátnych predmetových komisií, ktorí zabezpečovali odbornú prípravu a účasť žiakov na týchto zahraničných podujatiach.

Stretnutie s pani prezidentkou bolo pre všetkých medailistov a ostatných členov delegácií významným ocenením ich práce mimo vyučovania, a taktiež poďakovaním na najvyššej úrovni štátu za účasť a reprezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí.

Bezprostredne po návšteve prezidentského paláca sa konalo aj odovzdávanie cien spojené s prezentáciou jednotlivých delegácií, ktorú pripravila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, a taktiež neformálne stretnutie všetkých hostí pri spoločnej večeri.

Slávnostné vyhodnotenie MPOPS v roku 2021 odštartovala mladá virtuózka Ajna Marozs, 14 ročná flautistky z Podhoria pri Žiline, ktorá v roku 2020 zvíťazila v medzinárodnej talentovej súťaži Virtuosos V4+. Moderátorom večera bol Branislav Vojtko, ktorý v úvode odovzdal slovo zástupcovi generálneho riaditeľa IUVENTY – Slovenský inštitút mládeže Ing. Martinovi Gíčovi aby oficiálne otvoril 1. ročník tohto slávnostného podujatia.

V ďalšej časti programu boli predstavené a ocenené všetky Slovenské delegácie MPOPS. V školskom roku 2020/2021 sa konalo 16 medzinárodných súťaží, no kvôli celosvetovej pandémii sa len 2 súťaže konali prezenčne, a to Medzinárodný turnaj mladých fyzikov v Gruzínsku a Stredoeurópska matematický olympiáda v Chorvátsku. Slovensko sa v roku 2021 stalo taktiež hosťujúcou krajinou medzinárodnej chemickej olympiády s názvom Grand Prix Chimique, ktorú zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK a Slovenskou komisiou Chemickej olympiády. 

Je tiež dôležité poznamenať, že nie všetky predmetové olympiády a postupové súťaže majú medzinárodnú časť, čo však neumenšuje skvelé výsledky zapojených študentov a študentiek, ako aj ich učiteľov a členov jednotlivých komisií.

Zo 16 MPOPS získalo spolu 37 reprezentantov Slovenska 5 zlatých (z toho 1 družstvo), 14 strieborných a 27 bronzovými medailí. Tieto medaily si odniesli zástupcovia ôsmych olympiád: Fyzikálna olympiáda, Matematická olympiáda, Olympiáda v ruskom jazyku, Chemická olympiáda, Olympiáda v informatike, Geografická olympiáda, Biologická olympiáda a Turnaj mladých fyzikov.

Poďakovanie za tieto skvelé výsledky patrí nielen dospelým členom delegácií, ale aj učiteľom „mladých olympionikov“, za ich aktívnu a obetavú podporu talentovanej mládeže, ale predovšetkým samotným medailistom za úctyhodnú reprezentáciu Slovenska a motivovanie svojich rovesníkov k zapájaniu sa do súťaží a k práci na zdokonaľovaní vlastných vedomostí a zručností. Študentom a študentkám prajeme, aby im ich námaha priniesla ovocie v podobe ďalších úspechov nielen v súťažiach, ale aj v budúcom štúdiu a odbornom profesionálnom živote.

GALÉRIA FOTOGRAFIÍ V PLNOM ROZLÍŠENÍ

Súvisiace články
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
NovinkyPráca s mládežou

ECOSOC YOUTH FORUM 2023

5 min. čítania
Michal Salíni, Mládežnícky delegát SR pri OSN, sa zúčastnil Mládežníckeho fóra – ECOSOC 2023. Z tejto aktivity sme pre vás spísali menší…