Zodpovedné osoby za zabezpečenie okresných a krajských kôl.

BRATISLAVSKÝ KRAJ

PaedDr. Anna Gabron
BiO, CHO, DO, FO, GO, MO, OI, OAJ, OFJ, ONJ, ORJ, OŠJ, OSJL, PYT, TO, TMF, OĽP

Regionálny úrad školskej správy v Bratislave, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava  
+421 2 322 26 206
anna.gabron@russ-ba.sk


TRNAVSKÝ KRAJ

RNDr. Eva Huttová
BiO, CHO, DO, FO, GO, MO, OI, OAJ, OFJ, ONJ, ORJ, OŠJ, OSJL, PYT, TO, TMF, OĽP

Regionálny úrad školskej správy v Trnave, Vajanského 2, 917 01 Trnava  
+421 33 32 26 505 
eva.huttova@russ-tt.sk


TRENČIANSKY KRAJ

Mgr. Tibor Bélik  
BiO, CHO, DO, FO, GO, MO, OAJ, ONJ, OSJL, PYT, TO – len ZŠ;  

Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín  
+421 32 741 12 92
tibor.belik@russ-tn.sk

Mgr. Miriam Olešáková
FO, OAJ, ONJ, TMF – len SŠ;  OFJ, ORJ – ZŠ, SŠ

Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín  
+421 32 744 60 48
miriam.olesakova@kcvc.sk

Ing. Slávka Čameková
(len SŠ) BiO, DO, GO, CHO, MO, OI, OŠJ, OSJL, OĽP

Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14,  911 01 Trenčín  
+421 32 744 60 48
slavka.camekova@kcvc.sk  


NITRIANSKY KRAJ

PaedDr. Vanda Jóriová
BiO, CHO, DO, FO, GO, MO, OI, OAJ, OFJ, ONJ, ORJ, OŠJ, OSJL, PYT, TO, TMF, OĽP

Regionálny úrad školskej správy v Nitre, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra  
+421 37 322 6408
vanda.joriova@russ-nr.sk


BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

PhDr. Gabriela Zajková
BiO, CHO, DO, FO, GO, MO, OI, OAJ, OFJ, ONJ, ORJ, OŠJ, OSJL, PYT, TO, TMF, OĽP

Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica  
+421 48 322 6305
gabriela.zajkova@russ-bb.sk

PaedDr. Kamila Strapková
BiO, CHO, DO, FO, GO, MO, OI, OAJ, OFJ, ONJ, ORJ, OŠJ, OSJL, PYT, TO, TMF, OĽP

Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica  
+421 48 322 6319
kamila.strapkova@russ-bb.sk


ŽILINSKÝ KRAJ     

Mgr. Emília Berzáková   
MO, OI, PYT 

Regionálny úrad školskej správy v Žiline, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina  
+421 41 322 67 15
emilia.berzakova@russ-za.sk  

Mgr. Vladimír Kvaššay    
GO, DO 

Regionálny úrad školskej správy v Žiline, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina  
+421 41 322 67 11
vladimir.kvassay@russ-za.sk  

Ing. Anna Trauerová
OAJ, OFJ, ONJ, ORJ, OŠJ, TO, TMF, OĽP, OSJL, FO, ChO, BiO

Regionálny úrad školskej správy v Žiline, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina  
+421 41 322 67 16
anna.trauerova@russ-za.sk


PREŠOVSKÝ KRAJ 

Ing. Mgr. Mária Pirkovská 
BiO, CHO, DO, FO, GO, MO, OI, OAJ, OFJ, ONJ, ORJ, OŠJ, OSJL, PYT, TO, TMF, OĽP

Regionálny úrad školskej správy v Prešove, T. Ševčenka 11, 080 01 Prešov  
+421 51 32 26 910
maria.pirkovska@russ-po.sk


KOŠICKÝ KRAJ

Mgr. Katarína Kaňuchová
GO, OAJ, OFJ, ONJ, ORJ, OŠJ, TO

Regionálny úrad školskej správy v Košiciach, Zádielská 1, 040 33 Košice  
+421 55  322 66 19
katarina.kanuchova@russ-ke.sk

Mgr. Roland Bánhegyi 
DO

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, 040 01 Košice  
+421 55 622 38 20
roland.banhegyi@rcm.sk 

Mgr. Zuzana Mičinská
OĽP

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, 040 01 Košice  
+421 55 622 38 20
zuzana.micinska@rcm.sk

Mgr. Ľubica Fedorova  
OSJL

Gymnázium M. R. Štefánika, L. Novomeského 4, 040 01 Košice  
+421 55 622 73 83
fedorova.lubica@gmrske.sk

Ing. Igor Tymczák
CHO, MO, OI, PYT

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, 040 01 Košice  
+421 55 622 38 20
igor.tymczak@rcm.sk

RNDr. Zuzana Kovářová
BiO

Gymnázium, Poštová 9, 040 01 Košice  
+421 55 622 49 17
zuzana.kovarova@gympos.sk

RNDr. Ľubomír Mucha   
FO, TMF

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, 040 01 Košice  
+421 55 622 38 20
lubomir.mucha@gmail.com