Plaváreň  

  • krytý plavecký bazén s kapacitou max.50 osôb
  • dĺžka plaveckého bazénu: 25 m (6 dráh), hĺbka: 1,5 – 4 m, teplota vody 26 °C
  • sauna s max. kapacitou 10 osôb (zmiešaná)
  • možnosť prenájmu sauny na základe telefonickej objednávky min. 2 hod. vopred pre minimálny počet
    4 osoby (+421 2 592 96 651)

Vážení návštevníci,

krytá plaváreň NIVaM (Karloveská 64) je otvorená.

Tešíme sa na vás.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rozvrhu. 


Objednávky na rezerváciu plavárne alebo plaveckých dráh zaslať, prosím, najneskôr dva týždne pred požadovaným termínom.

Objednávky telefonicky:

plaváreň:    +421 2 592 96 651
kancelária: +421 2 592 96 634

e-mailom: servis@nivam.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže, pracovisko Karloveská
Odbor vnútornej správy
Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4

Kontakty plaváreň:

plaváreň:    +421 2 592 96 651
kancelária: +421 2 592 96 634