Plaváreň  

  • krytý plavecký bazén s kapacitou max.50 osôb
  • dĺžka plaveckého bazénu: 25 m (6 dráh), hĺbka: 1,5 – 4 m, teplota vody 26 °C
  • sauna s max. kapacitou 10 osôb (zmiešaná)
  • možnosť prenájmu sauny na základe telefonickej objednávky min. 2 hod. vopred pre minimálny počet
    4 osoby (+421 2 592 96 651)

Vážení návštevníci,

dovoľujeme si vám oznámiť, že na plaváreň organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže od pondelka 20.9.2021 je možný vstup iba osobám v režime OTP:

osoba plne zaočkovaná

–         osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie  COVID-19 nie staršín ako 72 hodín odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu 48 hodín od odberu v prípade negatívneho testu

–          osoba ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

momentálna kapacita plavárne:

–          25 osôb 6 dráhový bazén

–          12 osôb 3 dráhový bazén v rovnakom čase v celom objekte plavárne

Platnosť zakúpených permanentiek sa predlžuje do 20.12.2021!

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rozvrhu. 


Objednávky na rezerváciu plavárne alebo plaveckých dráh zaslať, prosím, najneskôr dva týždne pred požadovaným termínom.

Objednávky telefonicky:

plaváreň:    +421 2 592 96 651
kancelária: +421 2 592 96 634

e-mailom:
servis@iuventa.sk

IUVENTA  – Slovenský inštitút mládeže
Odbor vnútornej správy
Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4

Kontakt plaváreň:

plaváreň:    +421 2 592 96 651
kancelária: +421 2 592 96 634