Fotografia - Národná agentúra Erasmus+

Mgr. Peter Kupec
riaditeľ 

tel.: +421 2 592 96 225  
mobil: +421 908 67 88 16
e-mail: peter.kupec@iuventa.sk


Kľúčová Akcia 1 (Erasmus+)

Fotografia - Národná agentúra Erasmus+

Ing. Miroslav Vítek

odborný referent (mládežnícke výmeny, mobilita pracovníkov s mládežou)   

tel.: +421 2 592 96 321 
mobil: +421 908 67 88 14 

e-mail: miroslav.vitek@iuventa.sk


Kľúčová Akcia 2 (Erasmus+)

Fotografia - Národná agentúra Erasmus+

Mgr. Boris Kolman, PhD.
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 310 
mobil: +421 908 67 88 20
e-mail: boris.kolman@iuventa.sk  


Európsky zbor solidarity

Fotografia - Národná agentúra Erasmus+

Mgr. art. Adam Laták 
odborný referent (dobrovoľníctvo, stáže a pracovné umiestnenia, Značka kvality)

tel.: +421 2 592 96 115 
mobil: +421 908 67 88 13 
e-mail: adam.latak@iuventa.sk

Fotografia - Národná agentúra Erasmus+

 
Mgr. Ivana Dulovičová
odborný referent (dobrovoľníctvo, stáže a pracovné umiestnenia, Značka kvality)

tel.: +421 2 592 96 320 
mobil: +421 917 40 25 05 
e-mail: ivana.merakova@iuventa.sk

Fotografia - Národná agentúra Erasmus+

Mgr. Matúš Zibala
odborný referent (projekty v oblasti solidarity)

tel.: +421 2 592 96 313
mobil: +421 917 40 25 08 
e-mail: matus.zibala@iuventa.sk 


Hodnotiaci a zmluvný proces   

Mgr. Peter Jonis
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 340 
mobil: +421 917 40 25 12
e-mail: peter.jonis@iuventa.sk


Mgr. Daniela Ficová
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 280 
mobil: +421 908 67 88 17
e-mail: daniela.ficova@iuventa.sk 


Primárne kontroly a hodnotenie záverečných správ   

Mgr. Jana Fecsu 
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 315  
mobil: +421  908 67 88 18 

e-mail: jana.fecsu@iuventa.sk  


Fotografia - Národná agentúra Erasmus+

Bc. Ingrid Bajáková
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 332 
mobil: +421 908 67 88 10
e-mail: ingrid.bajakova@iuventa.sk


Mgr. Daniela Ficová
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 280 
mobil: +421 908 67 88 17
e-mail: daniela.ficova@iuventa.sk 


Školiaca stratégia (TCA a NET)

Fotografia - Národná agentúra Erasmus+

Mgr. Natália Nemcová 
odborný referent (TCA a NET)

tel.: +421 2 592 96 279 
mobil: +421 917 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Fotografia - Národná agentúra Erasmus+


Mgr. Boris Kolman, PhD.
odborný referent (TCA)

tel.: +421 2 592 96 310 
mobil: +421 908 67 88 20
e-mail: boris.kolman@iuventa.sk

Fotografia - Národná agentúra Erasmus+


Mgr. Matúš Zibala
odborný referent (NET aktivity v rámci programu Európsky zbor solidarity)

tel.: +421 2 592 96 313
mobil: +421 917 40 25 08 
e-mail: matus.zibala@iuventa.sk  


Eurodesk Slovensko

Fotografia - olympiády

Bc. Kristína Ťapáková
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 705 
mobil: +421 905 93 29 37
e-mail: kristina.tapakova@iuventa.sk


IT podporné nástroje
(EU Login, ORS – účastnícky portál, Mobility Tool +, Diseminačná platforma)  

Mgr. Jana Fecsu 
odborný referent

tel.: +421 2 592 96 315  
mobil: +421  908 67 88 18 
e-mail: jana.fecsu@iuventa.sk