Fotografia - riaditeľka OPPM

Mgr. Izabela Lara Kurtek  
riaditeľka Odboru podpory práce s mládežou   

tel: +421 2 592 96 700  
mobil: +421 907 993 233         
e-mail: lara.kurtek@iuventa.sk 


Peter Gmitro   
odborný referent pre neformálne vzdelávanie 

mobil: +421 907 993 214 
e-mail: peter.gmitro@iuventa.sk


Fotografia - pracovník OPPM

Roland Maťaš  
odborný referent pre politiku v oblasti mládeže a poznatky o mládeži

tel: +421 2 592 96 319  
mobil: +421 907 993 261         
e-mail: roland.matas@iuventa.sk


Fotografia - pracovník OPPM

Ing. Adriána Sontagová

odborná referentka pre dotačnú schému Programy pre mládež

PODPORA mládežníckych organizácií
HLAS mladých
KOMUNITA pre mladých
SLUŽBY pre mladých 1 a 2
PRIORITY mládežníckej politiky
DÔKAZY o mladých 

tel: +421 2 592 96 316
mobil: +421 917 402 523       
e-mail: adriana.sontagova@iuventa.sk


Bratislavský kraj

Fotografia - regionálny koordinátor

Mgr. Milan Polešenský  
regionálny koordinátor

tel: +421 2 592 96 652
mobil: +421 903 459 169
e-mail: milan.polesensky@iuventa.sk  

Trnavský kraj

Fotografia - regionálny koordinátor

Ing. Michaela Koprdová, M.Sc.
regionálna koordinátorka 
tajomníčka Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou 

mobil: +421 908 678 811
e-mail: michaela.koprdova@iuventa.sk

Nitriansky kraj

Fotografia - regionálny koordinátor

PhDr. Marcel Mudrák, PhD.    
regionálny koordinátor   

mobil: 421 908 678 815
e-mail: marcel.mudrak@iuventa.sk

Trenčiansky kraj


Banskobystrický kraj

Fotografia - regionálny koordinátor

Ing. Darina Diošiová 
regionálna koordinátorka

mobil: +421 907 992 975
e-mail: darina.diosiova@iuventa.sk

Žilinský kraj

Fotografia - regionálny koordinátor

Mgr. Ivana Nováková
regionálna koordinátorka

mobil: +421 917 402 506
e-mail: ivana.novakova@iuventa.sk


Prešovský kraj

Fotografia - regionálny koordinátor

Ing. Martina Pihuličová
regionálna koordinátorka

mobil: +421 918 539 420
e-mail: martina.pihulicova@iuventa.sk

Košický kraj

Fotografia - regionálny koordinátor

Izabela Széplaki
regionálna koordinátorka

mobil: +421 917 402 524
e-mail: izabela.szeplaki@iuventa.sk