Mgr. Tomáš Horváth
riaditeľ

tel: +421 2 592 96 640  
mobil: +421 907 993 214        
e-mail: tomas.horvath@iuventa.sk 

Oddelenie podpory práce s mládežou

Mgr. Izabela Lara Kurtek  
vedúca Oddelenia podpory práce s mládežou

tel: +421 2 592 96 700  
mobil: +421 907 993 233         
e-mail: lara.kurtek@iuventa.sk 

Fotografia - pracovník OPPM

Bc. Roland Maťaš  
odborný referent pre politiku v oblasti mládeže a poznatky o mládeži

tel: +421 2 592 96 319  
mobil: +421 907 993 261         
e-mail: roland.matas@iuventa.sk

Fotografia - pracovník OPPM

Ing. Adriána Sontagová
odborná referentka pre dotácie v oblasti práce s mládežou

tel: +421 2 592 96 316
mobil: +421 917 402 523       
e-mail: adriana.sontagova@iuventa.sk

Fotografia - asistentka GR

Barbora Knaperková
odborná referentka pre akreditácie MŠVVaŠ SR

tel: +421 2 592 96 346
mobil: +421 905 448 227      
e-mail: barbora.knaperkova@iuventa.sk


Regionálni koordinátori

Bratislavský kraj

Fotografia - regionálny koordinátor

Mgr. Milan Polešenský  
regionálny koordinátor

tel: +421 2 592 96 652
mobil: +421 903 459 169
e-mail: milan.polesensky@iuventa.sk  

Trnavský kraj a južné Slovensko

Fotografia - regionálny koordinátor

Mgr. Balázs Kantár, PhD.   
regionálny koordinátor

mobil: +421 917 402 524
e-mail: balazs.kantar@iuventa.sk

Nitriansky kraj

Fotografia - regionálny koordinátor

PhDr. Marcel Mudrák, PhD.    
regionálny koordinátor   

mobil: +421 908 678 815
e-mail: marcel.mudrak@iuventa.sk

Trenčiansky kraj

Fotografia - pracovník OPPM

Bc. Stanislava Mináriková 
regionálna koordinátorka

mobil: +421 917 402 522
e-mail: stanislava.minarikova@iuventa.sk

Banskobystrický kraj

Fotografia - regionálny koordinátor

Ing. Darina Diošiová 
regionálna koordinátorka

mobil: +421 907 992 975
e-mail: darina.diosiova@iuventa.sk

Žilinský kraj

Fotografia - regionálny koordinátor

Mgr. Ivana Nováková
regionálna koordinátorka

mobil: +421 917 402 506
e-mail: ivana.novakova@iuventa.sk

Prešovský kraj

Fotografia - regionálny koordinátor

Mgr. Barbora Drabiková
regionálna koordinátorka

mobil: +421 908 678 811 
e-mail: barbora.drabikova@iuventa.sk

Košický kraj

Fotografia - regionálny koordinátor

Ing. Martina Pihuličová
regionálna koordinátorka

mobil: +421 918 539 420
e-mail: martina.pihulicova@iuventa.sk