Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujmecov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

34. ročník, 2005/2006

 • 5. ročník a prima – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia
 • 5. ročník a prima – praktická časť – úlohy a riešenia
 • 6. ročník – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia
 • 6. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia
 • 7. ročník – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia
 • 7. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 8. ročník a kvarta – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 8. ročník a kvarta – praktická časť – úlohy a riešenia
 • 9. ročník – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 9. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia
 • sekunda – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia
 • sekunda – praktická časť – úlohy a riešenia
 • tercia – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia
 • tercia – praktická časť – úlohy a riešenia

Okresné kolo GO pre ZŠ a OGY (maďarská verzia):

Krajské kolo GO pre ZŠ a OGY:

Krajské kolo GO pre SŠ:

Celoštátne kolo GO pre ZŠ a OGY:

Celoštátne kolo GO pre SŠ:

33. ročník, 2004/2005

Okresné kolo GO pre ZŠ a OGY:

 • 5. ročník a prima – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 5. ročník a prima – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 6. ročník – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 6. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 7. ročník – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 7. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 8. ročník a kvarta – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 8. ročník a kvarta – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 9. ročník – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 9. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • sekunda – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • sekunda – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • tercia – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • tercia – praktická časť – úlohy a riešenia

Okresné kolo GO pre ZŠ a OGY (maďarská verzia):

 • 5. ročník a prima – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 5. ročník a prima – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 6. ročník – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 6. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 7. ročník – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 7. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 8. ročník a kvarta – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 8. ročník a kvarta – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 9. ročník – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 9. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • sekunda – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia
 • sekunda – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • tercia – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • tercia – praktická časť – úlohy a riešenia

Krajské kolo GO pre ZŠ a OGY:

 • 6. ročník – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 6. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 7. ročník – monotematická a teoreticka časť – úlohy a riešenia 
 • 7. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 8. ročník a kvarta – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 8. ročník a kvarta – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 9. ročník – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 9. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • sekunda – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • sekunda – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • tercia – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • tercia – praktická časť – úlohy a riešenia

Krajské kolo GO pre SŠ:

 • 1. ročník gymnázií – úlohy a riešenia 
 • 2. a 3. ročník gymnázií – úlohy a riešenia 
 • 4. ročník gymnázií – úlohy a riešenia 
 • obchodné kadémie – úlohy a riešenia 
 • hotelové akadémie – úlohy a riešenia 
 • SŠ bez vyučovania geografie – úlohy a riešenia

Celoštátne kolo GO pre ZŠ a OGY:

 • 7. ročník – monotematická a teoreticka časť – úlohy a riešenia 
 • 7. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 8. ročník a kvarta – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 8. ročník a kvarta – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 9. ročník – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 9. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • tercia – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • tercia – praktická časť – úlohy a riešenia

Celoštátne kolo GO pre SŠ:

 • 1. ročník gymnázií – úlohy a riešenia
 • 2. a 3. ročník gymnázií – úlohy a riešenia
 • 4. ročník gymnázií – úlohy a riešenia 
 • SŠ bez vyučovania geografie – úlohy a riešenia

32. ročník, 2003/2004

 • 5. ročník a prima – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 5. ročník a prima – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 6. ročník – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 6. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 7. ročník – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 7. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 8. ročník a kvarta – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 8. ročník a kvarta – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 9. ročník – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 9. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • sekunda – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • sekunda – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • tercia – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • tercia – praktická časť – úlohy a riešenia

Okresné kolo GO pre ZŠ a OGY (maďarská verzia):

 • 5. ročník a prima – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 5. ročník a prima – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 6. ročník – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 6. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 7. ročník – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 7. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 8. ročník a kvarta – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 8. ročník a kvarta – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 9. ročník – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 9. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • sekunda – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • sekunda – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • tercia – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • tercia – praktická časť – úlohy a riešenia

Krajské kolo GO pre ZŠ a OGY:

 • 6. ročník – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 6. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 7. ročník – monotematická a teoreticka časť – úlohy a riešenia 
 • 7. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 8. ročník a kvarta – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 8. ročník a kvarta – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 9. ročník – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 9. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • sekunda – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • sekunda – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • tercia – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • tercia – praktická časť – úlohy a riešenia

Krajské kolo GO pre SŠ:

 • 1. ročník gymnázií – úlohy a riešenia 
 • 2. a 3. ročník gymnázií – úlohy a riešenia 
 • 4. ročník gymnázií – úlohy a riešenia 
 • obchodné kadémie – úlohy a riešenia 
 • hotelové akadémie – úlohy a riešenia 
 • SŠ bez vyučovania geografie – úlohy a riešenia

Celoštátne kolo GO pre ZŠ a OGY:

 • 7. ročník – monotematická a teoreticka časť – úlohy a riešenia 
 • 7. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 8. ročník a kvarta – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 8. ročník a kvarta – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • 9. ročník – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • 9. ročník – praktická časť – úlohy a riešenia 
 • tercia – monotematická a teoretická časť – úlohy a riešenia 
 • tercia – praktická časť – úlohy a riešenia

Celoštátne kolo GO pre SŠ:

 • 1. ročník gymnázií – úlohy a riešenia 
 • 2. a 3. ročník gymnázií – úlohy a riešenia 
 • 4. ročník gymnázií – úlohy a riešenia 
 • SŠ bez vyučovania geografie – úlohy a riešenia