IJSO – International Junior Science Olympiad je medzinárodná vedomostná súťaž z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená žiakom do 16 rokov (na Slovensku sú to najmä základné školy a osemročné gymnáziá). Na Slovensku je IJSO realizované formou sústredení pred medzinárodnou súťažou. Sústredenia sú zvyčajne dve a zúčastňujú sa na nich žiaci, navrhnutí predsedami súťaží za príslušné odbornosti.  Podľa dosiahnutých výsledkov v testoch, ale aj v korešpondenčnej forme riešenia úloh sú vybraní účastníci, ktorí reprezentujú Slovensko na tejto súťaži. 

Viac informácii o Olympiáde mladých vedcov nájdete na stránkach www.ijso.sk