Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 70. ročníka Matematickej olympiády, 22. – 23. 3. 2021, dištančné – korešpondenčne:

Medzinárodné kolá

Stredoeurópska matematická olympiáda, 23.  28. 8. 2021, Záhreb, Chorvátsko
Ako chytiť v Chorvátsku nie len bronz, ale i striebro?

V závere letných prázdnin sa skupinka mladých matematických nadšencov vybrala do Chorvátska reprezentovať Slovensko na 15. ročníku Stredoeurópskej matematickej olympiády (Middle European Mathematical Olympiad). MEMO 2021 sa konalo 23. – 29. 8. 2021, v Chorvátskom hlavnom meste Záhreb.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou matematickej olympiády zabezpečili v závere školského roka 2020/2021 vycestovanie 6 študentov, ktorí si ako jedny z mála účastníkov olympiád v tomto roku mohli vychutnať nenahraditeľnú prezenčnú atmosféru medzinárodnej olympiády.

Členmi slovenskej delegácie boli študenti: Eliška Macáková, Matej Lukáčik, Alica Dományová, Zuzana Miškaňová, Peter Kochelka a Viktor Imrišek. Vedúcimi delegácie boli bývalí medailisti Patrik Bak a Marián Poturnay, ktorí sa okrem bezpečnosti tímu starali o odbornú prípravu mladých talentov. 

Aj keď sa Slováci zúčastnili MEMO 2021 prezenčne, celé podujatie sa konalo hybridnou formou a niektoré z prihlásených krajín súťažili online. Celkovo sa na olympiádu zaregistrovalo 66 súťažiacich z 11 krajín.  V našom tíme sa tento rok darilo najmä dievčatám, ktoré pre Slovensko vybojovali dve cenné medaile. Striebornú medailu získala Eliška Macáková a bronzovú medailu vybojovala Zuzana Miškaňová.

Gratulujeme nielen medailistkám, ale i celému tímu za ďalšiu skvelú reprezentáciu Slovenska v zahraničí. Veríme, že si naša delegácia okrem medailí z MEMO 2021 odniesla aj kopec skvelých zážitkov a dlhoročných priateľstiev.

Autor: Alexandra Pačutová

Memo2021
Memo 2021
Matematické talenty uspeli na medzinárodnej súťaži a odnášajú si dve strieborné a dve bronzové medaily

Medzinárodná matematická olympiáda (IMO), ktorá prebiehala 14. – 24. 7. 2021, sa tento rok konala už po 62. krát. Aj keď bol oficiálnym organizátorom mesto St. Petersburg, ani tento ročník neprebehol prezenčnou formou a reprezentačné tímy súťažili online z domácich krajín. Slovenská delegácia bojovala o medaile z priestorov IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v Bratislave, ktorá v spolupráci so Slovenskou komisiou Matematickej olympiády zabezpečuje účasť talentovaných Slovákov aj na tejto medzinárodnej súťaži.

Medzinárodná matematická olympiáda pozostávala z dvoch súťažných dní, počas ktorých študenti riešili náročné matematické úlohy. Súťažná časť prebiehala pod dohľadom vedúcich delegácie: Patrik Bak, Martin Melicher, Marián Poturnay a celý jej priebeh pozorne snímali kamery, prostredníctvom ktorých organizátori dozerali na dodržiavanie prísnych pravidiel.

Napriek náročnosti úloh sa nášmu družstvu výborne darilo a úspešne vybojovali dve strieborné a dve bronzové medaily. Slovensko v celkovom hodnotení obsadilo vynikajúce 39. miesto zo 107 prihlásených krajín. O tento skvelý výsledok sa postarali: Viktor Csaplár (strieborná medaila), Matej Urban (strieborná medaila), Martin Kopčány (bronzová medaila), Csaba Daniel Farkaš (bronzová medaila), Samuel Koribanič (čestné uznanie) a Matej Vasky.

Sme veľmi radi, že aj napriek nepriaznivej situácii slovenskí študenti neustále napredujú a na medzinárodných predmetových súťažiach dosahujú výborne výsledky.

Gratulujeme študentom i vedúcim delegácie a držíme slovenským matematikom palce, aby na blížiacej sa Stredoeurópskej matematickej olympiáde, ktorá sa bude konať už 23. – 29. augusta dosiahli minimálne rovnako úspešné obsadenia.

Autor: Alexandra Pačutová

Medzinárodná matematická olympiáda
Medzinárodná matematická olympiáda