Olympiáda v ruskom jazyku (ORJ) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl. Členená je na 7 kategórií (A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4)  a pre všetky kategórie sa organizuje v 3 kolách – školské, krajské, celoštátne v zmysle Organizačného poriadku Olympiády v ruskom jazyku a aktuálnych Metodicko-organizačných pokynov Olympiády v ruskom jazyku.