pytagoriada

Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže. Podrobné informácie o súťaži a ako sa do nej zapojiť nájdete v Organizačnom poriadku Pytagoriády. 

Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov:

Súťaž v kategóriách P3P4 a P5 je dvojkolová (školské a okresné kolo). 
Súťaž v kategóriách P6P7 a P8 je trojkolová (školskéokresné a celoštátne kolo).