Chemická olympiáda (CHO) je postupová súťaž organizovaná v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Je určená pre žiakov základných škôl, päťročných a osemročných gymnázií a stredných škôl. Člení sa na 6 kategórií (A, B, C, D, EF). Pre kat. A sa organizuje v 4 súťažných kolách (domáce, školské, krajské a celoštátne), pre kat. B, C v 3 súťažných kolách (domáce, školské a krajské), pre kat. D v 4 súťažných kolách (domáce, školské, okresné a krajské), pre kat. EF v 3 súťažných kolách (domáce, školské a celoštátne). Najlepší súťažiaci sa zúčastňujú na Medzinárodnej chemickej olympiáde a Grand Prix Chimique.


59. ročník Chemickej olympiády, 2022/2023


58. ročník Chemickej olympiády, 2021/2022

Celoštátne kolo, kat. A (9. – 11. 3. 2022), kat. EF (10. – 12. 3. 2022), Prievidza, Nováky

Pozvánka na CK ChO kategória A

Pozvánka na CK ChO kategória EF

Výsledkové listiny: kategória Akategória EF

Registrácia do vyšších kôl ChO

VŠETKY KOLÁ CHEMICKEJ OLYMPIÁDY SA ORGANIZUJÚ UŽ PREZENČNE.

Registrácia žíakov do KK ChO C cez EduPage je už otvorená.

PRIHLASOVANIE ŽIAKOV na predmetové olympiády a postupové súťaže v školskom roku 2021/2022

Usmernenie ku krajskému kolu ChO kat. A (aktualizácia 23. 1. 2022)

Usmernenie k okresnému kolu ChO kat. D