Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. OAJ je postupová súťaž, ktorá sa člení na 8 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D), pričom kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2C2, 2D prebiehajú v 4 súťažných kolách (školské, okresné, krajské,celoštátne), kategórie 1C, 2C1 prebiehajú v 3 kolách (školské, krajské, celoštátne).


32. ročník Olympiády v anglickom jazyku, 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 budú školské kolá Olympiády v anglickom jazyku plne v kompetencii školy, je potrebné ich uskutočniť do 26. 11. 2021 (školy zostavujú vlastný test, nebude sa realizovať jednotný online test).

Registrácia do vyšších kôl OAJ

PRIHLASOVANIE ŽIAKOV na predmetové olympiády a postupové súťaže v školskom roku 2021/2022


31. ročník Olympiády v anglickom jazyku, 2020/2021

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 31. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, 24. – 25. 3. 2021, online: