Youth Wiki je online encyklopédia, ktorá prináša informácie o národných politikách pre mládež a prehľad o práci s mládežou v 38 krajinách. IUVENTA bude do konca marca 2021 aktualizovať obsah zverejnený na Youth Wiki za Slovensko.

Vďaka Youth Wiki si viete rýchlo porovnať, ako je to na Slovensku a v iných krajinách v týchto oblastiach:

  1. Mládežnícka politika
  2. Dobrovoľníctvo
  3. Zamestnanosť a podnikanie
  4. Inklúzia
  5. Participácia
  6. Vzdelávanie
  7. Zdravie a zdravý životný štýl
  8. Kreativita a kultúra
  9. Mládež a svet
  10. Práca s mládežou.