Európska dopravná súťaž – „Na bicykli bezpečne“

Európska dopravná súťaž nadväzuje na národnú súťaž ,,Na bicykli bezpečne“. Súťažiaci absolvujú dve teoretické a dve praktické disciplíny. Teoretické disciplíny sú realizované formou testov. Praktické úlohy sú zamerané, nielen na zručnosť jazdy cez prekážky vo vymedzenom priestore, ale aj na jazdu na bicykli cez labyrint.

35. ročník, 2019/2020
34. ročník, 2018/2019