Medzinárodné kolo 

V dňoch 12. 09. – 15. 09. 2019 sa v Ženeve, Švajčiarsku, uskutočnil 34. ročník Medzinárodnej olympiády na bicykli bezpečne

Medzinárodného kola sa zúčastnilo 22 družstiev. Súťažné tímy absolvovali viaceré disciplíny (technická zručnosť jazdy na bicykli cez prekážky, jazda na bicykli cez labyrint, dopravno-technické úlohy a i.).

Súťažné družstvo bolo zostavené z víťazov celoštátneho kola na Bicykli bezpečne, ktorí sa umiestnili na prvom mieste.

Slovenskí reprezentanti sa na medzinárodnej súťaži umiestnili na krásnom 2. mieste.

Slovenský tím pozostával zo 4 súťažiacich a 2 vedúcich:

– vedúci

Jaroslav Grešo a Renáta Bírová

– súťažiaci

Tomáš Bojnický, ZŠ Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin 
Vanessa Frková, ZŠ Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin 
Zuzana Mikulová, ZŠ Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin 
Dominik Vangorík, ZŠ Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin 

received_950774105263799

Slovenské družstvo po slávnostnom vyhlásení výsledkov
Zdroj: Jaroslav Grešo 

received_2646433208752839

Slovenská reprezentácia v Ženeve, Švajčiarsku
Zdroj: Jaroslav Grešo