Pracovníci RÚŠS a poverených CVČ – zabezpečenie okresných a krajských kôl

PhDr. Helena Hanuljaková
predsedníčka COK ONJ

Jazyková škola, Palisády 38, pracovisko Vazovova 14, 811 06 Bratislava 
mob.: +421 918 98 74 83
e-mail: han@1sjs.sk

 
Mgr. Jana Krajčovičová
tajomníčka COK ONJ

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Pracovisko Karloveská 64, 842 58 Bratislava  
mob.:   +421 905 970 187
e-mail: jana.krajcovicova@iuventa.sk

Mgr. Katarína Lazarčíková
predsedníčka KK ONJ pre Bratislavský kraj

Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava
tel.: +421 905 664 650
e-mail: katarina.lazarcikova@gymbilba.sk     


Predseda nebol stanovený
predseda KK ONJ pre Trnavský kraj

Adresa:
tel.:
e-mail: 

   
Mgr. Ingrid Samašová
predsedníčka KK ONJ pre Trenčiansky kraj

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza
tel.: +421 908 245 879
e-mail: ingrid.samasova@gmail.com

PaedDr. Ingrida Jakubičková
predsedníčka KK ONJ pre Nitriansky kraj

Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra 
tel.: +421 911 600 702
e-mail: ingrida.jakubickova@gymgolnr.sk


Dipl. Lehrer Claudia Faško
predsedníčka KK ONJ pre Banskobystrický kraj

Gymnázium A. Sládkoviča, J. A. Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 41 53 240
e-mail: claudiafasko@web.de


Mgr. Mária Maxianová
predsedníčka KK ONJ pre Žilinský kraj

Spojená škola, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.: +421 41 421 24 61, mobil:  +421 907 880 946
e-mail: mariamaxianova@centrum.sk

Mgr. Marcela Kovalčíková
predsedníčka KK ONJ pre Prešovský kraj

Spojená škola, Ul. D. Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad
tel.: +421 907 340 603 
e-mail: kovalcikova.m@ssdtpp.sk


PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.
predsedníčka KK ONJ pre Košický kraj

Katedra germanistiky, FF UPJŠ, Moyzesova 9, 040 01  Košice
tel.: +421 55 234 71 19
e-mail: ingrid.puchalova@upjs.sk