Pracovníci RÚŠS a poverených CVČ – zabezpečenie okresných a krajských kôl

PhDr. Mária Matušková
predsedníčka COK ORJ, predsedníčka KK ORJ pre Banskobystrický kraj

Partizánska 5, 984 01 Lučenec       
mob.: +421 915 086 367   
e-mail: matuskova.maria51@gmail.com

Mgr. Jana Krajčovičová
tajomníčka COK ORJ

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Pracovisko Karloveská 64, 842 58 Bratislava
mob.: +421 905 970 187      
e-mail: jana.krajcovicova@iuventa.sk
 

PhDr. Ekaterina Borisova, PhD.
predsedníčka KK ORJ pre Bratislavský kraj, autorka úloh 

Súkromné gymnázium, Vážska 32, 821 07 Bratislava  
tel.: +421 917 796 851
e-mail: borisova.ekaterin@gmail.com


Mgr. Helena Štrbíková
predsedníčka KK ORJ pre Trnavský kraj

Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava  
mob.: +421 948 509 564
e-mail: helena.strbikova@hotmail.com


Mgr. Miriam Zurabovová
predsedníčka KK ORJ pre Trenčiansky kraj

Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01 Partizánske  
tel.: +421 38 74 92 457
mob: +421 908 799 187
e-mail: miriam.zurabovova@gmail.com


PaedDr. Denisa Očovayová
predsedníčka KK ORJ pre Nitriansky kraj

Gymnázium, Školská 26, 952 01 Vráble     
tel.: +421 915 111 345 
e-mail: denisa.ocovayova@gymvrable.sk  


Mgr. Mária Šuhajová
predsedníčka KK ORJ pre Žilinský kraj

Spojená škola, Školská 447/2, 039 01 Turčianske Teplice  
mob.: +421 903 763 665 
e-mail: suhajka@gmail.com

 
Mgr. Juliana Vozárová, PhD.
predsedníčka KK ORJ pre Prešovský kraj

Základná škola, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov
tel.: +421 907 992 408  
e-mail: juliana.vozarova@gmail.com 


PhDr. Anna Kaputová
predsedníčka KK ORJ pre Košický kraj

Základná škola T. J. Moussona, ul. T. J. Moussona 4, 071 01 Michalovce    
tel.: +421 056 644 13 47   
mob.: +421 902 075 366     
e-mail: kaputovaanna@gmail.com

Mgr. Marína Zvereva
členka COK ORJ- recenzentka

Gymnázium Alberta  Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava  
mob.: +421 902 334 574  
e-mail: mario38@yandex.ru


Aksana Hlivar 
členka COK ORJ – autorka úloh

Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava  
tel.: +421 2 63 453 193
e-mail: akssi@tut.by

Mgr. Natália Šipošová   
členka COK ORJ – autorka úloh

Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01 Myjava    
tel.: +421 34 621 34 61 
e-mail: natalisipos@gmail.com 

Mgr. Dušan Kazimír, PhD.   
člen COK ORJ – autor úloh

Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany    
tel.: +421 57 457 22 85 
e-mail: duskaz@pobox.sk 

Mgr. František Koronczi
člen COK ORJ – autor úloh

Gymnázium Fiľakovo, Nám. padlých hrdinov 657, 986 01 Fiľakovo    
tel.:  
e-mail: koronczi.frantisek@gymfilakovo.sk