Pracovníci RÚŠS a poverených CVČ – zabezpečenie okresných a krajských kôl

PaedDr. Peter Gschweng
predseda COK OŠJ

Jazyková škola, Palisády 38, 811 06 Bratislava
mob.: +421 902 231 059
e-mail: olympiadaspj@gmail.com 

Mgr. Martina Kurinová     
tajomníčka SK OŠJ  
NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, pracovisko Hálova 6, 851 01 Bratislava  
mob.: +421 917 402 507
e-mail: martina.kurinova@nivam.sk

Mgr. Šramová Katarína
predsedníčka KK OŠJ pre Bratislavský kraj

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava
mob.: +421 904 796 330
e-mail: sramovak@gmail.com

Mgr. Bardiovská Martina
predsedníčka KK OŠJ pre Trnavský kraj

Andrea Delgado Sobrino Gymnázium J. Hollého, Na Hlinách 7279/30, 917 01 Trnava
mob.:
e-mail: Martina.Bardiovska@gymholleho.sk

Mgr. José Antonio Cases Ares
predseda KK OŠJ pre Trenčiansky kraj


Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, 915 24 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 32  77 13 409, +421 32 77 11 023
e-mail: blavania@hotmail.com

Mgr. Ľubica Palková
predsedníčka KK OŠJ pre Nitriansky kraj


Gymnázium, Párovská 1, 949 01 Nitra
tel.: +421 37 69 33 018
e-mail: palkova@gpnr.sk

Mgr. Katarína Švihlíková
predsedníčka KK OŠJ pre Banskobystrický kraj


Gymnázium M. Kováča, Mládežnícka 51, 974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 48 42 30 061
e-mail: katasvihlik@gmail.com

Mgr. Janka Paľová
predsedníčka KK OŠJ pre Žilinský kraj


Gymnázium M. Hattalu, Železničiarov 278, 028 01 Trstená
tel.: +421 907 558 778
e-mail: jankatapakova@gmail.com

MBA Javier Bafalluy Gesti
predseda KK OŠJ pre Prešovský kraj


Gymnázium Sv. Moniky, T. Ševčenka 1, 080 01 Prešov
tel.: +421 51 75 67 303
e-mail: javierbafalluy@gymonika.sk

Mgr. Tomáš Chromčo
predseda KK OŠJ pre Košický kraj


Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice
tel.: +421
e-mail: chromco.gpm@gmail.com