Bc. Adam Juhász
riaditeľ

tel.: +421 2 592 96 214
mobil: +421 915 575 682
e-mail: adam.juhasz@iuventa.sk


Ing. Branislav Vojtko  
odborný referent pre prevádzku

tel.: +421 2 592 96 634
mobil: +421 907 993 226
e-mail: branislav.vojtko@iuventa.sk


Andrej Kalčík  
odborný referent pre správu budovy

tel.: +421 2 592 96 650
mobil: +421 907 99 32 34
e-mail: andrej.kalcik@iuventa.sk