Mgr. Tomáš Horváth
riaditeľ

mobil: +421 907 993 214         
e-mail: tomas.horvath@nivam.sk

Oddelenie podpory práce s mládežou

Mgr. Izabela Lara Kurtek  
vedúca oddelenia

mobil: +421 907 993 233         
e-mail: lara.kurtek@nivam.sk

Práca s mládežou a neformálne vzdelávanie

Bc. Roland Maťaš  
odborný referent pre politiku v oblasti mládeže a poznatky o mládeži

mobil: +421 907 993 261         
e-mail: roland.matas@nivam.sk

Ing. Michaela Vrbenská
odborná referentka pre dotačnú schému MŠVVaŠ SR

mobil: +421 917 402 523       
e-mail: michaela.vrbenska@nivam.sk

Mgr. Juraj Didák
koordinátor práce s mládežou

mobil: +421 940 617 649        
e-mail: juraj.didak@nivam.sk

Mgr. Dávid Richter
odborný referent pre dotačnú schému a Akreditačnú komisiu v oblasti práce s mládežou

mobil: +421 908 678 809      
e-mail: david.richter@nivam.sk

Práca s mládežou a neformálne vzdelávanie v regiónoch

Krajské pracovisko v Bratislave

Mgr. Milan Polešenský  
regionálny koordinátor

mobil: +421 903 459 169
e-mail: milan.polesensky@nivam.sk

Krajské pracovisko v Komárne a južné Slovensko

Mgr. Balázs Kantár, PhD.   
regionálny koordinátor

mobil: +421 917 402 524
e-mail: balazs.kantar@nivam.sk

Krajské pracovisko v Nitre

PhDr. Marcel Mudrák, PhD.    
regionálny koordinátor   

mobil: +421 908 678 815
e-mail: marcel.mudrak@nivam.sk

Krajské pracovisko v Trenčíne

Bc. Stanislava Mináriková 
regionálna koordinátorka

mobil: +421 917 402 522
e-mail: stanislava.minarikova@nivam.sk

Krajské pracovisko v Banskej Bystrici

Ing. Darina Diošiová 
regionálna koordinátorka

mobil: +421 907 992 975
e-mail: darina.diosiova@nivam.sk

Krajské pracovisko v Žiline

Mgr. Karolína Majková
regionálna koordinátorka

mobil: +421 917 402 506
e-mail: karolina.majkova@nivam.sk

Krajské pracovisko v Prešove

Mgr. Marianna Balogová
regionálna koordinátorka

mobil: +421 917 132 219
e-mail: marianna.balogova@nivam.sk

Krajské pracovisko v Košiciach

Ing. Martina Pihuličová
regionálna koordinátorka

mobil: +421 918 539 420
e-mail: martina.pihulicova@nivam.sk

Krajské pracovisko v Trnave

Mgr. Marta Hlavatá
regionálna koordinátorka

mobil: +421 918 364 704
e-mail: marta.hlavata@nivam.sk 

Predmetové olympiády a súťaže

RNDr. Roman Lehotský
odborný referent pre predmetové olympiády a súťaže BiO, GO, PYT

mobil: +421 905 497 708
e-mail: roman.lehotsky@nivam.sk

Mgr. Jana Krajčovičová
odborná referentka pre predmetové olympiády a súťaže ONJ, FO, TO, OFJ, Dúhový kolotoč

mobil: 421 905 970 187
e-mail: jana.krajcovicova@nivam.sk

Mgr. Martina Kurinová
odborná referentka pre predmetové olympiády a súťaže OAJ, ChO, OĽP

mobil: 421 917 402 507
e-mail: martina.kurinova@nivam.sk

Mgr. Dagmara Majerová, PhD.
odborná referentka pre predmetové olympiády a súťaže OI, OSJL, OŠJ, DO

mobil: +421 917 718 809 
e-mail: dagmara.majerova@nivam.sk

Mgr. Katarína Hlavandová, PhD.
odborná referentka pre predmetové olympiády a súťaže MO

mobil: +421 948 028 778         
e-mail: katarina.hlavandova@nivam.sk

RNDr. Anton Sirota, PhD.
Medzinárodné informačné centrum Medzinárodnej chemickej olympiády

mobil: +421 907 47 33 67
e-mail: anton.sirota@stuba.sk


Ing. Zuzana Randiaková  – rodičovská dovolenka
Ing. Adriana Trubíniová  – rodičovská dovolenka
Mgr. Scarlett Kubová – rodičovská dovolenka


Oddelenie Slovenskej pedagogickej knižnice

Mgr. Zuzana Sýkorová
vedúca oddelenia

tel.: 02 / 6820 8611
e-mail: zuzana.sykorova@nivam.sk

Zoznam zamestnancov dostupný TU.