Mgr. Tomáš Horváth
riaditeľ

tel.: +421 2 592 96 640  
mobil: +421 907 993 214         
e-mail: tomas.horvath@iuventa.sk

Oddelenie podpory práce s mládežou

Mgr. Izabela Lara Kurtek  
vedúca oddelenia

tel.: +421 2 592 96 700  
mobil: +421 907 993 233         
e-mail: lara.kurtek@iuventa.sk

Práca s mládežou a neformálne vzdelávanie

Bc. Roland Maťaš  
odborný referent pre politiku v oblasti mládeže a poznatky o mládeži

tel.: +421 2 592 96 319  
mobil: +421 907 993 261         
e-mail: roland.matas@iuventa.sk 

Ing. Adriána Sontagová
odborná referentka pre dotácie v oblasti práce s mládežou

tel.: +421 2 592 96 316
mobil: +421 917 402 523       
e-mail: adriana.sontagova@iuventa.sk

Práca s mládežou a neformálne vzdelávanie v regiónoch

Krajské pracovisko v Bratislave

Mgr. Milan Polešenský  
regionálny koordinátor

tel.: +421 2 592 96 652
mobil: +421 903 459 169
e-mail: milan.polesensky@iuventa.sk

Krajské pracovisko v Komárne a južné Slovensko

Mgr. Balázs Kantár, PhD.   
regionálny koordinátor

mobil: +421 917 402 524
e-mail: balazs.kantar@iuventa.sk

Krajské pracovisko v Nitre

PhDr. Marcel Mudrák, PhD.    
regionálny koordinátor   

mobil: +421 908 678 815
e-mail: marcel.mudrak@iuventa.sk

Krajské pracovisko v Trenčíne

Bc. Stanislava Mináriková 
regionálna koordinátorka

mobil: +421 917 402 522
e-mail: stanislava.minarikova@iuventa.sk

Krajské pracovisko v Banskej Bystrici

Ing. Darina Diošiová 
regionálna koordinátorka

mobil: +421 907 992 975
e-mail: darina.diosiova@iuventa.sk

Krajské pracovisko v Žiline

Mgr. Ivana Nováková
regionálna koordinátorka

mobil: +421 917 402 506
e-mail: ivana.novakova@iuventa.sk

Krajské pracovisko v Prešove

Mgr. Barbora Drabiková
regionálna koordinátorka

mobil: +421 908 678 811 
e-mail: barbora.drabikova@iuventa.sk

Krajské pracovisko v Košiciach

Ing. Martina Pihuličová
regionálna koordinátorka

mobil: +421 918 539 420
e-mail: martina.pihulicova@iuventa.sk 

Krajské pracovisko v Trnave

Ing. Michaela Koprdová, MSc.

rodičovská dovolenka

Predmetové olympiády a súťaže

RNDr. Roman Lehotský
odborný referent pre predmetové olympiády a súťaže BiO, GEO, PYT, OŠJ, ETEC

tel.: +421 2 592 96 274
mobil: +421 905 497 708
e-mail: roman.lehotsky@iuventa.sk

Mgr. Katarína Filipová
odborná referentka pre predmetové olympiády a súťaže MO,OSJL, DO, IJSO, TO

tel.: +421 2 592 96 281
mobil: +421 917 718 809
e-mail: katarina.filipova@iuventa.sk

Mgr. Jana Krajčovičová
odborná referentka pre predmetové olympiády a súťaže TMF, ONJ, FO, ORJ, OFJ

tel.: +421 2 592 96 330   
mobil: 421 905 970 187
e-mail: jana.krajcovicova@iuventa.sk

Mgr. Martina Kurinová
odborná referentka pre predmetové olympiády a súťaže OAJ, OI, CHO, OĽP

tel.: +421 2 592 96 224
mobil: 421 917 402 507
e-mail: martina.kurinova@iuventa.sk

RNDr. Anton Sirota, PhD.
Medzinárodné informačné centrum Medzinárodnej chemickej olympiády

mobil: +421 907 47 33 67
e-mail: anton.sirota@stuba.sk


Ing. Zuzana Randiaková  – rodičovská dovolenka
Ing. Adriana Trubíniová  – rodičovská dovolenka
Mgr. Scarlett Kubová – rodičovská dovolenka


Oddelenie Slovenskej pedagogickej knižnice

Mgr. Lucia Ácsová
vedúca oddelenia

tel.: 02/68 20 86 16
e-mail: lucia.acsova@mpc-edu.sk

Zoznam zamestnancov dostupný TU