IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sídli v Bratislave na adrese: 

IUVENTA
Karloveská 64
842 58 Bratislava 4

tel.: +421 2 592 96 108

MHD: električka 4, 5 – zastávka Dolné Krčace