Národný inštitút vzdelávania a mládeže, pracovisko Hálova sídli v Bratislave na adrese: 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže, pracovisko Hálova
Hálova 6
851 01 Bratislava

tel.: +421 917 402 521  

MHD: zastávka ŽST Petržalka