Národný inštitút vzdelávania a mládeže, pracovisko Karloveská sídli v Bratislave na adrese: 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže, pracovisko Karloveská
Karloveská 64
842 58 Bratislava 4

tel.: +421 917 402 521  

MHD: električka 4, 5 – zastávka Dolné Krčace