Domáce kolo 

Školské kolo

 • kategória A – úlohy, (maďarská verzia)riešenia
 • kategória B – úlohy, (maďarská verzia), riešenia   
 • kategória C – úlohy, (maďarská verzia), riešenia 

Okresné kolo

 • kategória Z5 – úlohy, (maďarská verzia), riešenia 
 • kategória Z6 – úlohy, (maďarská verzia), riešenia 
 • kategória Z7 – úlohy, (maďarská verzia), riešenia 
 • kategória Z8 – úlohy, (maďarská verzia), riešenia  
 • kategória Z9 – úlohy, (maďarská verzia), riešenia

Krajské kolo

 • kategória A – úlohy, (maďarská verzia)riešenia 
 • kategória B – úlohy, (maďarská verzia), riešenia 
 • kategória C – úlohy, (maďarská verzia), riešenia  
 • kategória Z9 – úlohy, (maďarská verzia), riešenia 

Celoštátne kolo

 • kategória A – úlohy, (maďarská verzia), riešenia