Zoznam podporených žiadateľov v roku 2012, v rámci Programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže MŠVVaŠ SR pre roky 2008 – 2013, nájdete v záverečných protokoloch jednotlivých programov.

 • ADAM 1 – Podpora systematickej práce s mládežou
  Záverečný protokol
 • ADAM 2/1 – Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s mládežou
  Záverečný protokol
 • ADAM 2/2 – Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s mládežou v oblasti informácií pre mládež
  Záverečný protokol
 • ADAM 3 – Podpora sieťovania subjektov, zastupiteľských štruktúr na národnej a krajskej úrovni
  Záverečný protokol 

Kompendium aktivít v programe ADAM 1

Prehľad realizovaných aktivít dotovaných z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom programu ADAM 1.

Zoznam podporených žiadateľov v roku 2011

 • ADAM 2/1 – Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s mládežou
  Záverečný protokol
 • ADAM 2/2 – Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s mládežou v oblasti informácií pre mládež 
  Záverečný protokol
 • ADAM 2/3 – Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s mládežou v oblasti informácií pre mládež 
  Záverečný protokol
 • ADAM 3 – Podpora sieťovania subjektov, zastupiteľských štruktúr na národnej a krajskej úrovni 
  Záverečný protokol
 • ADAM 2/4 – Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s mládežou 
  Záverečný protokol
 • ADAM2/5 – Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s mládežou
  Záverečný protokol