Milí žiadatelia o akreditáciu,

aktuálny predkladací termín žiadostí prebieha od 15.11.2023 do 15.01.2024 do 15:00 h.

Aktualizované údaje nájdete na stránke: https://nivam.sk/akreditacia-mladez/.