• Aj terénni biológovia majú svoju olympiádu
  Ľahko si vieme predstaviť prácu biológia s bielym plášťom v laboratóriu zahľadeného do mikroskopu, či pracujúceho s rôznymi prístrojmi. Máme ale aj inú skupinu biológov – terénnych biológov. Tí chodia do terénu vykonávať dôležitý základný faunistický či floristický prieskum a mapovanie. Výsledkom ich práce môžu byť napr. manažmentové opatrenia pre ochranu územia, či živočíšnych a rastlinných druhov. Práve…
 • Mladí geografi si preverili svoje vedomosti na Celoštátnom kole Geografickej olympiády v Tatranskej Lomnici
  Po ročnej prestávke, kedy sa Geografická olympiáda vzhľadom na protipandemické opatrenia konala online formou, sa mladí nadšenci geografie konečne dočkali a stretli sa na Celoštátnom kole Geografickej olympiády v kategórii E, organizovanom IUVENTA – Slovenským inštitútom mládeže, v krásnom prostredí Tatranskej Lomnice. Olympiády sa zúčastnili žiaci základných škôl a žiaci prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií. Do Tatranskej Lomnice pricestovalo…
 • Najrýchlejší slovenskí matematici zabojovali na Celoštátnom kole Pytagoriády o víťazstvo
  Na Deň detí, 1. 6. 2022 odštartoval 43. ročník Celoštátneho kola Pytagoriády (ďalej „CK PYT”), ktoré IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Pytagoriády zorganizovala tento rok v Bratislave. Počas súťažného dňa, 2. 6. 2022 si svoje matematické schopnosti a rýchlosť v počítaní príkladov zmeralo 51 najtalentovanejších študentov šiesteho, siedmeho a ôsmeho…
 • Slovenský reprezentačný tím medzi najlepšími fyzikmi Európy
  IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyslal v dňoch 20.5.2022 – 24.5.2022 reprezentačný tím do Slovinskej Ljubljany, kde sa konala Európska fyzikálna olympiáda. Slovenský tím bol zložený z fyzikov: Eleny Chochoľakovej, Adama Džavoronka, Pavla Pivka, Mateja Ziga a Csabu Dékányho. Odborný sprievod zabezpečili: RNDr. Ľubomír Mucha a RNDr. Tomáš Lučivjanský. Po príchode a ubytovaní reprezentantov čakal otvárací ceremoniál priamo na Fakulte…
 • Mladí konštruktéri predviedli svoje technické a konštruktérske schopnosti na Celoštátnom kole Technickej olympiády
  IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže každoročne organizuje Celoštátne kolo Technickej olympiády pre kategóriu A, kde súťažia dvojice žiakov najvyšších ročníkov základných škôl nielen vo vedomostných testoch, ale počas súťaže predvádzajú najmä svoje technické a konštruktérske schopnosti pri tvorbe výrobkov rôzneho druhu. Celoštátne kolo Technickej olympiády sa realizovalo prezenčnou formou v termíne 3. – 4. 5. 2022. Súťažiaci…
 • Láska k histórii spojila súťažiacich na Celoštátnom kole Dejepisnej olympiády
  Láska k histórii, bádanie, hľadanie a objavovanie skrytých a dávno zabudnutých poučení minulosti spájajú všetkých účastníkov Celoštátneho kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 5.5.2022 – 7. 5. 2022 v Bratislave. Organizátorom podujatia bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Dejepisnej olympiády (SK DO). Odborným garantom Dejepisnej olympiády je už od jej vzniku Historický ústav Slovenskej…
 • Experti v našej rodnej reči sa stretli na Celoštátnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
  Osobný kontakt, či už odborný v podobe komunikácie a spätnej väzby od poroty, alebo osobne ľudský v podobe nových priateľstiev s ostatnými súťažiacimi, sú veľmi dôležité atribúty. Avšak súťažný kontakt pri prednese rečníckeho prejavu pred publikom bol jedným z obrovským prínosov tohtoročného Celoštátneho kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa konalo prezenčne v…
 • Na Slovensku vyrastá nová elita mladých frankofónnych nadšencov
  V piatok, 22. 4. 2022 sa v priestoroch IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže stretla elita frankofónnych študentov z celého Slovenska, aby sa spoločne dozvedela výsledky tohtoročného Celoštátneho kola Olympiády vo francúzskom jazyku (ďalej „CK OFJ“). CK OFJ sa aj v tomto školskom roku konalo dištančne, a to na prelome marca a apríla, 31.3.2022 – 1.4.2022. Organizátorom národného kola bola IUVENTA…
 • Jazykové olympiády spoznali tohtoročných víťazov počas slávnostného vyhodnotenia
  V piatok 22.4.2022 sa v IUVENTE konalo slávnostné vyhodnotenie jazykových olympiád. Pozvaní boli nielen jednotliví víťazi predmetových jazykových olympiád, ale aj ich rodičia, učitelia, komisie a ďalší hostia. Podujatie otvoril svojim príhovorom generálny riaditeľ IUVENTA, Mgr. Peter Lenčo, PhD., ktorý ocenil veľkú snahu a úsilie súťažiacich aj počas neľahkého obdobia prípravy. Pripomenul, že hoci ocenení budú len tí s najvyšším…
 • Záujem o fyziku neklesá. Bratislava privítala súťažiacich už na 63. ročníku Fyzikálnej olympiády
  V aktuálnom v školskom roku 2021/2022 sa IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže podieľala na organizácii Celoštátneho kola pre šikovných fyzikov v prezenčnej forme. Slávnostným príhovorom otvoril Celoštátne kolo prof. Ing. Ivo Čáp, CSs., predseda Fyzikálnej olympiády. V jeho úvode sme mali minulú povinnsť a to Slávnostným príhovorom otvoril Celoštátne kolo prof. Ing. Ivo Čáp, CSs., predseda Fyzikálnej olympiády. V jeho úvode…