• Súťaž škôl s biológiou
  IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže po úspešnej súťaži s Geografickou olympiádou vyhlasuje tentokrát súťaž s Biologickou olympiádou. Ukážte sa! Všetci nádejní biológovia, vytaste svoje teoretické a praktické znalosti a porovnajte si ich medzi sebou. Škola s najväčším počtom zúčastnených biológov v teoreticko-praktickej časti v biológii sa stane tou najlepšou a pre všetkých zúčastnených vyhrá USB kľúče s veľkosťou 32 GB. Hľadáme…
 • Mladí slovenskí vedci získali na medzinárodnej súťaži 5 strieborných a 4 bronzové medaily
  Medzinárodné predmetové olympiády a postupové súťaže, ktorých realizáciu každoročne za Slovenskú republiku zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sú úžasnou príležitosťou pre mladých šikovných Slovákov ukázať svoje odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti v celosvetovej konkurencii a tak reprezentovať Slovenskú republiku na najvyššej úrovni. Že sa to darí potvrdzujú získané medaily z každej medzinárodnej súťaže, ktorej sa Slováci zúčastnili. V roku…
 • Slovensko po prvýkrát na Medzinárodnej olympiáde vo francúzskom jazyku a hneď s medailou
  Všetko je raz prvýkrát a ani Medzinárodná olympiáda vo francúzskom jazyku (MOFJ) nie je výnimkou. MOFJ sa síce koná už 7. rok, no slovenská delegácia sa jej tento školský rok zúčastnila historicky po prvýkrát. Ďalšie prvenstvo má MOFJ v tom, že sa 7. – 9. decembra  konala prvýkrát online, a to rovno na inovatívnej platforme virtuálnej reality…
 • Ako môžu predmetové olympiády zmeniť život študenta
  IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa každoročne stretáva s veľkým počtom mladých, talentovaných a ambicióznych študentov, ktorí investovali čas a námahu do predmetových olympiád a postupových súťaži a zobrali tak svoju budúcnosť do vlastných rúk. Práve školské predmetové olympiády a postupové súťaže (ďalej „POPS“) môžu byť tvojim prvým a nenahraditeľným krokom na ceste k úspešnej kariére a k spokojnému pracovnému životu v dospelosti. Neveríš?Vďaka dlhoročnej…
 • Olympiády pod lupou
  V prvej polovici decembra organizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže webinár Olympiády pod lupou so zameraním na jazykové olympiády. Olympiády pod lupou sa konali v online priestore, ale ani to neodradilo učiteľov a organizátorov zúčastniť sa a dozvedieť sa bližšie informácie o olympiádach cez sériu webinárov. Lektormi počas všetkých troch popoludní s olympiádami, boli zástupcovia odboru predmetových olympiád a postupových súťaží IUVENTA…
 • Súťaže s Geografickou olympiádou o najzapojenejšiu školu sa zúčastnilo 17 000 žiakov
  Pri príležitosti 50. ročníka Geografickej olympiády IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila mini súťaž počas uskutočnenia školského kola Geografickej olympiády v kategóriách E (8. a 9. ročník ZŠ), F (6. a 7. ročník ZŠ), G (4. a 5. ročník ZŠ). Škola, ktorá zapojila do olympiády najväčší možný počet žiakov z príslušných kategórií, získala pre každého zapojeného žiaka USB kľúč…
 • Olympiády pod lupou
  IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravil pre učiteľov základných a stredných škôl, ale aj organizátorov nižších kôl predmetových olympiád dva webináre Olympiády pod lupou. Tentoraz sa budeme venovať jazykovým olympiádam. Dňa 2. 12. 2021 (štvrtok) o 15:00 h to bude Olympiáda v anglickom jazyku, Olympiáda v španielskom jazyku a Olympiáda v ruskom jazyku a dňa 9. 12. 2021 (štvrtok) o 15:00 h Olympiáda…
 • Súťaž škôl s Geografickou olympiádou
  Už 50 rokov hľadáme spolu s mladými geografmi názvy obcí, miest, riek, prúdenie vetrov alebo dĺžku tieňov. Tento rok prišiel čas nájsť na Slovensku školu plnú nadšených geografov. Neváhajte zapojiť svojich žiakov do online školského kola  Geografickej olympiády a ukážte, že práve tá Vaša škola má najväčšie percento súťaženiachtivých milovníkov geografie! Pri príležitosti 50. ročníka Geografickej olympiády…
 • Webinár – „Ako pripraviť geológa na Biologickú olympiádu“
  IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave zorganizovali dňa 3. 11. 2021 pre učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií webinár „Ako pripraviť geológa na Biologickú olympiádu“. V rámci neho boli zrozumiteľne predstavené pravidlá Biologickej olympiády, kat. E, odbornosť geológia, aktuálna téma kras a jaskyne, čo všetko si musia žiaci naštudovať, v teréne zmapovať a ako si…
 • Do online školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa zapojilo takmer 1000 základných škôl
  IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže umožnil realizáciu už v poradí druhého online školského kola predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2021/2022. Po Technickej olympiáde pre druhý stupeň ZŠ sa v piatok 15. 10. 2021 uskutočnilo online školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa registrovalo 992 škôl, v ktorých odsúťažilo…