• Zmodernizované predmetové olympiády sa vrátili do prezenčného priestoru
  Školský rok 2021/2022 bol kvôli epidemiologickej situácii v organizovaní predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS) výnimočný, preto si vyžadoval aj neštandardné riešenia. Pri realizovaní online súťažných kôl, ktoré väčšinou pozostávali z riešenia centrálnych online testov, pokračovala spolupráca so školskou platformou EduPage. Potenciál elektronizácie prostredníctvom elektronického prihlasovania, zverejňovania výsledkov, vystavovania diplomov a potvrdení o účasti sa využil na zjednodušenie administrácie…
 • Ocenenie slovenských medailistov v medzinárodných súťažiach
  Niektoré národné súťaže majú svoje pokračovanie aj v medzinárodnom meradle. Súťažiaci zo Slovenska, malej krajiny pod Tatrami v srdci Európy, sa v rámci týchto medzinárodných súťaží v obrovskej konkurencii súťažiacich omnoho väčších a vyspelejších krajín zo všetkých kontinentov pravidelne umiestňujú na vysokých priečkach a získavajú hodnotné medaily. Je za tým obrovské množstvo práce počas formálneho aj neformálneho vzdelávania, rozvíjanie vlastného talentu a…
 • Slovenskí matematici opäť bodovali na medzinárodnej súťaži
  Národný inštitút vzdelávania a mládeže vyslal aj tento rok slovenské družstvo mladých matematikov, aby ukázali svoje schopnosti na prestížnej medzinárodnej matematickej súťaži MEMO 2022 (Middle European Mathematical Olympiad). MEMO 2022 sa konalo v závere letných prázdnin v Berne, vo Švajčiarsku, 25. – 31. 8. 2022. Súťaže sa tento rok zúčastnilo 10 stredoeurópskych krajín a sily…
 • Pán učiteľ, ako sa vám so žiakmi súťaží?
  Koncom školského roka 2021/2022 sme sa učiteľov formou dotazníka pýtali na ich skúsenosť so zrealizovanými predmetovými olympiádami a postupovými súťažami v uplynulom školskom roku. Dotazník vyplnilo 2920 respondentov z celkového počtu 11 933 učiteľov zo všetkých krajov Slovenska, ktorí sa so svojimi žiakmi do olympiád v šk. roku 2021/22 zapojili. Zaujímala nás spätná väzba na ich organizáciu,…
 • Zo slovenského Celoštátneho kola v Informatike až do Indonézie po striebornú medailu
  Slovenskí informatici vycestovali na Medzinárodnú olympiádu v Informatike (International Olympiad in Informatics – IOI), ktorá sa uskutočnila v termíne 7.8. – 15.8.2022 v ďalekej Indonézii. Národný inštitút vzdelávania a mládeže vyslal do Yogyakarty tých najlepších z najlepších, aby svetu ukázali programovaciu šikovnosť a talent, ktorú na Slovensku zaručene máme! Medzinárodná olympiáda v Informatike sa tento ročník konala hybridne a jednotliví súťažiaci si mohli…
 • Medzinárodná geografická olympiáda priniesla Slovensku bronzovú medailu
  V roku 2022 zorganizovalo 18. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO) Francúzsko. Na veľké prekvapenie a sklamanie všetkých účastníkov sa necestovalo do Paríža, ale Francúzska národná geografická spoločnosť (CNFG) súťaž zorganizovala dištančne. Organizačné zabezpečenie súťaže z jedného miesta na Slovensku zrealizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v spolupráci so Slovenskou komisiou Geografickej olympiády. Súťaž sa uskutočnila v dňoch 12….
 • Ako naprogramovať dve strieborné medaily na medzinárodnej súťaži v informatike?
  Cenné strieborné medaily sa podarilo získať slovenskému družstvu, ktoré sa 24.7. – 30. 7. 2022 zúčastnilo Stredoeurópskej olympiády v informatike (ďalej „CEOI“ – Central-European Olympiad in Informatics) v Chorvátskom meste Varaždin. Národný inštitút vzdelávania a mládeže vyslal delegáciu pozostávajúcu zo 4 najtalentovanejších informatikov v tomto školskom roku – úspešných riešiteľov Celoštátneho kola Olympiády v informatike. Vedúcim delegácie bol predseda košickej…
 • Bronz od grófa Draculu
  V polovici júla bola partia piatich mladých fyzikov vyslaná so Slovenskou delegáciou do Rumunského Temešváru na Medzinárodný turnaj mladých fyzikov. Úplne nový, generačne vymenený tím bez skúseností sa so svojou výzvou popasoval veľmi dobre. Po príchode do miesta konania na West University Timisoara v Temešvári mali naši reprezentanti priestor na spoznanie areálu univerzity a celého kampusu. Nasledujúci deň…
 • Mladí chemici získali na Medzinárodnej chemickej olympiáde štyri medaily
  V dňoch 10.7. – 18. 7. 2022 sa pod vedením organizátorov z Nankai Univerzity v Číne uskutočnil 54. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády (IChO). Kvôli stále prebiehajúcej epidémii Covidu v Číne sa aj tento ročník olympiády konal dištančne. Ani to však nezabránilo mladým chemikom zmerať si svoje sily pri riešení náročných úloh. IChO sa tento rok zúčastnilo rekordných 326 súťažiacich…
 • Účasť slovenského tímu na Medzinárodnej biologickej olympiáde 2022 v Arménsku bola veľmi úspešná
  33. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) sa konal v dňoch 9.7. – 18.7.2022 v arménskom Jerevane. Zúčastnilo sa ho 64 krajín. Členmi slovenskej delegácie boli súťažiaci: Matúš Grieš,Šimon Kirňak, Tomáš Kompiš a Ján Plachý. Ako členovia jury, ktorých úlohou je prekladať úlohy na IBO do slovenčiny, kontrolovať príklady a záverečné bodové vyhodnotenie, sa zúčastnili: Dominik Kopčak…