Aktuálna ponuka našich vzdelávacích aktivít je dostupná v kalendári. Vzdelávanie organizačne a logisticky zabezpečuje vždy regionálny koordinátor alebo regionálna koordinátorka podľa toho, v ktorom kraji sa vzdelávanie realizuje.

Akreditované vzdelávacie programy

Workshopy

  • Ako napísať dobrý projekt
  • Problematika a prevencia sexuálneho násilia nad mládežou
  • Hra ako nástroj v práci s mládežou
  • Rešpektujúca a nenásilná komunikácia

Kontaktná osoba:

Peter Gmitro

E-mail: peter.gmitro@iuventa.sk

Mobil: +421 907 993 214