2022: 

  • Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže na rok 2022

Archív:

  • Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže na rok 2021
  • Vyhodnotenie plnenia úloh kontraktu za rok 2021
  • Kontrakt č.1  uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže na rok 2020
  • Dodatok č.1  ku kontraktu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže na rok 2020 zo dňa 18. novembra 2020
  • Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže na rok 2019
  • Štatút organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
  • Kontrakt č. 1 uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU pre zabezpečenie úloh v oblasti štátnej politiky voči mládeži v Slovenskej republike, rozvoja práce s mládežou, programu EÚ Erasmus+ v oblasti mládeže a projektu EURODESK pre rok 2018.

         Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2018 z 27.2.2018 uzatvorenému medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu              SR a IUVENTOU – Slovenský inštitút mládeže na riešenie úloh štátnej politiky vo vzťahu k mládeži na rok 2018.

  • Kontrakt č. 2 uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTOU pre zabezpečenie predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných a stredných škôl pre rok 2018.