Čo je digitálna práca s mládežou?

Expertná skupina Európskej komisie pre digitalizáciu a prácu s mládežou v roku 2017 zadefinovala digitálnu prácu s mládežou nasledovne1:

  • Digitálna práca s mládežou znamená proaktívne využívanie digitálnych médií v práci s mládežou
  • Zameriava sa na digitalizáciu a digitálnu transformáciu sektora práce s mládežou a praxe práce s mládežou
  • Zahŕňa širokú škálu metód a prístupov, ktoré môžu byť uplatnené v akomkoľvek prostredí práce s mládežou
  • Má rovnaké ciele a je podložená rovnakými hodnotami a princípmi ako práca s mládežou vo všeobecnosti
  • Môže byť vykonávaná osobne alebo v online prostredí.

1European Commission (2018), Developing digital youth work – Policy recommendations,
training needs and good practice examples for youth workers and decision-makers.
Expert group set up under the European Union Work Plan for Youth for 2016-2018,
https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications