Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

 • Táto udalosť už prebehla.

Step into Cooperation Partnerships

29. augusta 2022 - 4. septembra 2022

 • Názov: Step into Cooperation Partnerships
 • Termín: 29. august – 4. september 2022
 • Uzávierka prihlášok: 12. jún 2022
 • Miesto konania: Frankfurt nad Mohanom, Nemecko
 • Typ aktivity: školenie
 • Krátka charakteristika: Cieľom školenia je zvýšiť kompetencie v rozvíjaní Partnerstiev pre Spoluprácu v rámci Kľúčovej akcie 2 programu Erasmus+, podporiť udržateľné medzinárodné spolupráce, organizačné vzdelávanie, profesionalizáciu a inovácie v sektore mládeže.
 • Ciele aktivity: pochopiť požiadavky na kvalitu pre Partnerstvá pre Spoluprácu; preskúmať základné aspekty projektov Partnerstiev pre Spoluprácu, ktoré sú súčasťou kľúčovej akcie 2 programu Erasmus+ pre mládež; porozumieť hlavným zásadám tvorby štruktúry aktivít, výstupov a rozpočtu projektu Partnerstva pre Spoluprácu; pracovať na svojej myšlienke projektu Partnerstva pre Spoluprácu a uplatňovať požiadavky na kvalitu; spoznať príklady z praxe
 • Pracovný jazyk: Anglický jazyk
 • Cieľová skupina: manažéri mládežníckych projektov, pracovníci s mládežou
 • Počet účastníkov: 2 účastníci zo SR 
 • Náklady spojené s účasťou na školení: Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.
 • Kontaktná osoba: Mgr. Natália Nemcová, t.č.: (+421-2) 59 29 62 79,  natalia.nemcova@iuventa.sk
 • Prihláška: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/step-into-cooperation-partnerships.10235/
 • Iné dokumenty/ odkazy: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/step-into-cooperation-partnerships.10235/

Podrobnosti

Začiatok:
29. augusta 2022
Koniec:
4. septembra 2022
Udalosť Kategória: