NovinkyOlympiády

Ocenenie slovenských medailistov v medzinárodných súťažiach

Niektoré národné súťaže majú svoje pokračovanie aj v medzinárodnom meradle. Súťažiaci zo Slovenska, malej krajiny pod Tatrami v srdci Európy, sa v rámci týchto medzinárodných súťaží v obrovskej konkurencii súťažiacich omnoho väčších a vyspelejších krajín zo všetkých kontinentov pravidelne umiestňujú na vysokých priečkach a získavajú hodnotné medaily. Je za tým obrovské množstvo práce počas formálneho aj neformálneho vzdelávania, rozvíjanie vlastného talentu a nemenej veľká pomoc a podpora učiteľov a mentorov. Je preto namieste ich ocenenie aj na najvyššej úrovni Slovenskej republiky.

V uplynulom školskom roku sa naši najúspešnejší súťažiaci z celoštátnych kôl jednotlivých olympiád zúčastnili na 14 medzinárodných súťažiach, odkiaľ priniesli na Slovensko 26 bronzových, 14 strieborných a 2 zlaté medaily, spolu 42 vzácnych kovov.

Väčšina z týchto medzinárodných súťaží sa tento rok už konala prezenčne v rôznych krajinách sveta, no niektoré ešte kvôli nestálej epidemiologickej situácii a potrebnej dlhej príprave zvolili radšej online formát.

Tak či onak, desiatky výnimočných študentov boli Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) vyslaných do rôznych krajín sveta, alebo mali zabezpečenú účasť online z jedného miesta na Slovensku a mohli tak Slovensko reprezentovať vo svete. Nasledujúci prehľad ukazuje, že tá reprezentácia nebola len o účasti, ale aj o výnimočných úspechoch:

Stredoeurópska olympiáda v matematike (MEMO) sa uskutočnila nedávno, koncom augusta, v Švajčiarskom Berne. Z 10 zúčastnených stredoeurópskych krajín sa celkovo ako tím umiestnili na 4. mieste a v súťaži jednotlivcov získal bronzovú medailu Oskar Hritz (Gymnázium, Poštová 9, Košice).

Medzinárodná olympiáda v informatike (IOI) sa v polovici augusta 2022 uskutočnila v Indonézii. Zúčastnilo sa jej 348 súťažiacich z 87 krajín sveta. Za Slovensko súťažili štyria študenti, z ktorých Eliška Macáková (Gymnázium CENADA, Bratislava) získala 1 striebornú medailu.

Stredoeurópskej olympiády v informatike (CEOI) v Chorvátskom meste Varaždin sa koncom júla 2022 zúčastnilo 48 mladých talentov z 12 európskych krajín. Za Slovensko súťažili štyria študenti, z ktorých dvaja, Eliška Macáková (Gymnázium CENADA, Bratislava) a Jakub Konc (Gymnázium, Párovská 1, Nitra), získali 2 strieborné medaily.

Medzinárodný turnaj mladých fyzikov (IYPT) sa uskutočnil v polovici júla v Rumunskom Temešvári. Zo 125 súťažiacich z 25 krajín sveta, sa slovenskému tímu v zložení Matej Zigo „C“ (ŠPMNDaG, Bratislava), Katarína Gersová (Gymnázium Jura Hronca, Bratislava), Martin Marcinčák a Martin Mičuch (Gymnázium Šrobárova, Košice) a Adrián Mikolaj (Gymnázium Alejová, Košice) podarilo získať desiate miesto, ktorému prináležia bronzové medaily.

Medzinárodnú geografickú olympiádu (IGEO) zorganizovalo Francúzsko dištančnou formou v júli 2022. Z 216 študentov z 54 krajín celého sveta sa slovenský tím umiestnil na 32. mieste. Z našich štyroch súťažiacich individuálny úspech zaznamenal Adam Čabrák (Gymnázium, Poštová 9, Košice) a bol ocenený bronzovou medailou.

Medzinárodnej chemickej olympiády (IChO)  sa tento rok zúčastnilo rekordných 326 súťažiacich z 83 krajín sveta. Súťaž sa kvôli stále prebiehajúcej epidémii Covidu v Číne, ktorá bola organizátorom, konala dištančne v polovici júla 2022. Všetci štyria naši reprezentanti vybojovali medaily. 2 strieborné medaily získali Patrik Fábrik (Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava) a Samuel Kolesár (Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné) a 2 bronzové medaily získali Adam Kleman a Adam Benjamin Plšek (obaja Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza).

Medzinárodná biologická olympiáda (IBO) sa konala začiatkom júla v arménskom Jerevane. Zúčastnilo sa ho 64 krajín. Zo štyroch členov slovenskej delegácie 2 strieborné medaily získali Ján Plachý (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza) a Matúš Grieš (Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš); 1 bronzovú medailu získal Tomáš Kompiš (Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina);

Medzinárodnej matematickej olympiády (IMO) sa v polovici júla  v hlavnom meste Nórska, v Osle, zúčastnilo 589 matematikov z celého sveta. Piati zo šiestich slovenských súťažiacich získali medailu. 1 striebornú medailu získala Eliška Macáková (Gymnázia CENADA, Bratislava); 4 bronzové medaile Matej Vasky (Gymnázium, Alejová 1, Košice), Jakub Šošovička (Gymnázium CENADA, Bratislava), Viktor Balan a Viktor Imrišek (Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava).

Medzinárodná fyzikálna olympiáda (IPhO) sa začiatkom júla konala dištančne, z priestorov budovy Národného inštitútu pre vzdelávanie a mládež, z pracoviska Karloveská. V konkurencii 368 účastníkov zo 69 krajín sveta, z našich piatich reprezentantov získali 3 bronzové mediale Pavol Pivko (Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava); Csaba Dékány (Gymnázium P. Pázmánya s VJM, Nové Zámky) a Adam Džavoronok (Gymnázium, Poštová 9, Košice).

Olympiáda GENIUS (GENIUS Olympiad), ktorá je medzinárodným výstupom projektovej časti Biologickej olympiády, sa uskutočnila dištančne, prebiehala počas mája a júna a jediný náš súťažiaci Jakub Jarabica (Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca) získal 1 bronzovú medailu.

Európska fyzikálna olympiáda (EuPhO) sa konala koncom mája v Slovinskej Ljubljane a zúčastnilo sa jej 31 krajín Európy a šesť mimoeurópskych štátov. Z našich piatich reprezentantov sa podarilo trom priniesť vzácne kovy. Pavol Pivko (Gymnázium, Grösslingová 18, 811 09 Bratislava) získal 1 zlatú medailu, Adam Džavoronok (Gymnázium, Poštová 9, 042 52 Košice)  a Csaba Dékány Dékány (Gymnázium P. Pázmánya s VJM, Letomostie 3, 940 61 Nové Zámky) priniesli 2 bronzové medaily.

Európskej dievčenskej matematickej súťaže (EGMO), ktorá sa uskutočnila začiatkom apríla v maďarskom meste Eger, sa zúčastnilo 57 tímov (z toho 31 európskych), pričom Slovensko sa umiestnilo na krásnom 22. mieste. Individuálne získala Eliška Macáková (Gymnázium CENADA, Bratislava) 1 striebornú medailu, Lucia Chladná (Gymnázium, Grösslingova 18, Bratislava) a Alica Dományová (Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava) získali 2 bronzové medaile.

Rakúsky turnaj mladých fyzikov (AYPT) sa konal začiatkom apríla a zúčastnilo sa ho 12 tímov z Rakúska, Slovenska, Slovinska, Maďarska, Nemecka a z Gruzínska. Slovenskú delegáciu tvorili traja reprezentanti a na pomerne veľmi mladý a nový tím sa im darilo veľmi dobre a obsadili po troch kolách turnaja skvelé 5. miesto.

Medzinárodná olympiáda mladých vedcov (IJSO) sa konala v decembri roku 2021 a organizovaná bola dištančným spôsobom z Dubaja v Spojených arabských emirátoch. Svoje vedomosti a schopnosti si medzi sebou porovnávali študenti do 16 rokov veku v troch vedných disciplínach – vo fyzike, chémii a biológii. Naši šiesti reprezentanti Soňa Vasiľová (Gymnázium, Kukučínova 1, Poprad), Igor Vargovič (Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín), Timotej Bezák (ŠPMNDaG, Bratislava), Jakub Buzalka (Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica), Lujza Lea Lavriková (Gymnázium Pavla Horova, Michalovce) a Michal Semko (Gymnázium, Grösslingova 18, Bratislava) v konkurencii 324 súťažiacich z 59 zúčastnených krajín vybojovali pre Slovensko výnimočné množstvo hodnotných medailí – získali 5 strieborných medailí1 bronzovú v súťaži jednotlivcov. V súťaži trojčlenných tímov získali 3 bronzové medaily za tretí najlepší experiment.

Medzinárodná olympiáda vo francúzskom jazyku (MOFJ) sa uskutočnila online začiatkom decembra 2021 a traja slovenskí reprezentanti sa jej zúčastnili v rámci skupiny 100 mladých ľudí z 20 krajín a 3 kontinentov. Prvá účasť Slovenska na tejto súťaži bola veľmi úspešná, nakoľko Jozef Pukančík (Gymnázium L. Novomeského, Senica) získal 1 zlatú medailu.

Slávnostné vyhodnotenie medzinárodných súťaží spojené s prijatím u prezidentky

V októbri 2021 sa uskutočnilo podujatie „Slávnostné vyhodnotenie medzinárodných olympiád a postupových súťaží“, ktoré bolo spojené aj s prijatím u pani prezidentky SR, Zuzany Čaputovej. Zúčastnilo sa na ňom spolu 37 reprezentantov Slovenska, ktorí v 16 medzinárodných súťažiach v školskom roku 2020/2021 získali 5 zlatých (z toho 1 družstvo), 14 strieborných a 27 bronzovými medailí, spolu teda 46 vzácnych kovov.

Spolu s mladými talentmi boli účastníkmi podujatia aj vedúci slovenských delegácií, predsedovia a zástupcovia celoštátnych predmetových komisií, ktorí zabezpečovali odbornú prípravu žiakov na týchto zahraničných podujatiach.

Súvisiace články
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
NovinkyPráca s mládežou

ECOSOC YOUTH FORUM 2023

5 min. čítania
Michal Salíni, Mládežnícky delegát SR pri OSN, sa zúčastnil Mládežníckeho fóra – ECOSOC 2023. Z tejto aktivity sme pre vás spísali menší…