Tlačivá na vyhodnotenie jednotlivých kôl BiO:

Tlačivá sú jednostranové a posielajú sa elektronicky na adresy uvedené v dolnej časti príslušného tlačiva. Vyhodnotenia sa vypĺňajú na počítači priamo do tlačiva.  

Školské kolá, kat. A a B:

Školské kolo, kat. C:

Školské kolo, kat. D:

Školské kolo, kat. E – Poznaj a chráň:

Školské kolo, kat. F – Rastliny a zvieratá našich lesov:

Okresné kolo, kat. C:

Okresné kolo, kat. D:

Okresné kolo, kat. E – Poznaj a chráň:

Okresné kolo, kat. F – Rastliny a zvieratá našich lesov:

Krajské kolá, kat. A a B:

Krajské kolo, kat. C:

Krajské kolo, kat. E – Poznaj a chráň: