Ikonka OĽP

Olympiáda ľudských práv (OĽP) stredoškolskej mládeže je postupová súťaž. Realizuje sa písomnými a ústnymi súťažnými formami: testami, poznatkovo-postojovou prezentáciou téz, riešením modelových prípadov/situácií, obhajobou písomných prác a riešením finálových zadaní. Súťaž je trojúrovňová, prebieha v školských a krajských kolách a vrcholí v celoštátnom kole. Cieľom Olympiády ľudských práv je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie.

  • 20 rokov Olympiády ľudských práv
    Milé aktérky, milí aktéri Olympiády ľudských práv, žiačky, žiaci, učiteľky, učitelia, partneri, podporovatelia, alumni! Prinášame publikáciu k 20 rokom OĽP. Nájdete v nej užitočné štatistiky, súhrny, školu, víťazky, víťazov, témy pre vašu prácu a prípravu.  
  • Pozdrav a uznanie pre Olympiádu ľudských práv od reprezentanta OSN, vedúceho Informačnej služby vo Viedni (UNIS Vienna) Martina Nesirkyho.
  • Vypočujte si slová dlhoročného partnera OĽP, ktorý tlmočí posolstvá a výzvy OSN, prihovára sa školám, organizátorom, finalistkám a finalistom 22. ročníka OĽP (2019/2020) Nech Vás video-pozdrav Martina Nesirkyho povzbudí vo vašom úsilí aj v aktuálnom 23. ročníku OĽP (2020/2021)!


26. ročník Olympiády ľudských práv 2023/2024

Výsledky celoštátneho kola 26. ročníka Olympiády ľudských práv a

6. ročníka Ceny prof. Miroslava Kusého

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – FINÁLE CK OĽP

INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍČKY A ÚČASTNÍKOV CELOŠTÁTNEHO KOLA 26. R. OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV.

Nájdete TU

POZVÁNKA s programom na 26. ročník CK OĽP

plagát CK OĽP SK verzia

plagát CK OĽP EN verzia

Dobrá správa plénu Olympiády ľudských práv a všetkým partnerom !

Dňa 18.10.2023 prevzala záštitu nad 26. ročníkom Olympiády ľudských práv a 6. ročníkom Ceny prof. M. Kusého prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Pani prezidentka prevzala záštitu nad OĽP už piaty krát (v ročníkoch 22. – 26.)

Ďakujeme za výnimočný prejav uznania !

Krajské kolá OĽP sa uskutočnia 8.2.2024

TÉZY pre prípravu na druhú, ústnu časť krajských kôl 26. r. OĽP

TÉMY ÚVAH a záväzné dokumenty


25. ročník Olympiády ľudských práv 2022/2023

Výsledky celoštátneho kola 25. ročníka Olympiády ľudských práv a

5. ročníka Ceny prof. Miroslava Kusého

Predsedkyňa poroty: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

Členka a členovia poroty:

prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD.
JUDr. Michal Davala, Ph.D., LL.M.
doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.
doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – FINÁLE CK OĽP

********************************************************************************************************

Milé školy, aktívne pedagogické osobnosti, súťažiace, súťažiaci Olympiády ľudských práv, odborné poroty, organizačný tím,

pozývame Vás na Celoštátne kolo 25. ročníka Olympiády ľudských práv, Omšenie, 18. – 20. apríl 2023 a prosíme Vás o neodkladné detailné prihlásenie prostredníctvom dotazníka Forms. Vaše údaje sú potrebné pre organizáciu podujatia.

Prihlasovanie trvá od 15. marca do 19. marca 2023.

Výzva bude odoslaná na Vaše emailové adresy.

Prosím, venujte pozornosť prílohám, vytlačte si ich a prineste si ich do Omšenia.

Tešíme sa na Vás,

Dagmar Horná,
predsedníčka CK OĽP

Martina Kurinová,
tajomníčka CK OĽP (kontaktná osoba pre prípadné dotazy k registrácii cez dotazníky Forms)

Prílohy:

INFO-PREPRAVA -Ped.sprievod-Súťažiaci OĽP-18.-20.4.23

INFO-ÚČASTNÍCKE-ck-25-OĽP

PLAGÁT-slovenská verzia

PLAGÁT-english version

Venujte pozornosť aktualizovaným Propozíciám 25. ročníka OĽP – hlavne v časti celoštátne kolo TU

Výsledková listina krajských kôl OĽP

VÍŤAZY A VÍŤAZKY PREZENČNÝCH KRAJSKÝCH KÔL 25.ROČNÍKA OĽP A 5.ROČNÍKA CENY PROF. MIROSLAVA KUSÉHO

POSTUPUJÚCI DO CELOŠTÁTNEHO KOLA

Prílohy:

Výsledkový list KK 25 OĽP 8×8 postup do CK

Výsledkový list KK 25 OĽP 8 krajov komplet

V súlade s Propozíciami 25. r. OĽP zverejňujeme TÉZY pre prípravu na druhú, ústnu časť krajských kôl, ktoré sa uskutočnia 9.2.2023.

PROPOZICIE-OLP-25-verzia-31.10.2022

Propozicie-25rocOLP-PRILOHA-2-KONTAKTY-nove

Propozicie-25rocOLP-PRILOHA-1-UVAHA

Prihláška do krajského kola_25rocOLP_9.2.2023

Predmetové olympiády a súťaže sa v novom školskom roku 2022/2023 pomaly rozbiehajú. Tento dokument: Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023 vás bližšie informuje o organizácii, priebehu a zmenách v realizácii súťaží v školskom roku 2022/2023. Prajeme vám veľa úspechov!

Po dohode OĽP/OLYMP a NIVAM/IUVENTA bude prihlasovanie na školské a krajské kolá 25. r. OĽP prebiehať v réžii Celoštátnej komisie OĽP/OLYMP a nie prostredníctvom EduPage. Prihlasovanie na celoštátne kolo pripravujeme prostredníctvom EduPage

Bližšie pozri Propozície 25. r. OĽP, jednotlivé kolá.


24. ročník Olympiády ľudských práv 2021/2022

ÚVAHY 24. ročníka Olympiády ľudských práv sú vyhodnotené!

Príloha

* * *

Výsledky celoštátneho kola 24. ročníka Olympiády ľudských práv a a 4. ročníka Ceny prof. Miroslava Kusého

Predseda poroty:     JUDr. Michal Davala, Ph.D., LL.M.                                      

Členky a členovia:   Dagmar Kusá, PhD., PhDr. Peter Guráň, PhD., prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., Max Steuer, M.A., LL.M., PhD.                           

P.č.SúťažiaciŠkolaTéma číslo
1.Droppa MatejGymnázium M. M. Hodžu, Hodžova 9, Liptovský Mikuláš7
2.Barčinová PetraGymnázium V. B. Nedožerského, Matice slov. 16, Prievidza9
3.Draškovič ViktorGymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky10
4.Pesničáková KristínaGymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov1
5.Schulz Bodo NoahGymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky2
6.Buday DanielKatolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica8
7.Tomi AjjúbGymnázium M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice3
8.Hlocký MatúšGymnázium, Ul. 17. novembra, Topoľčany4
9.Meszároš AndrejGymnázium, Bilíkova 24, Bratislava11
10.Michel SamuelGymnázium, Hlinská 29, Žilina12
11.Varga KrištofGymnázium B. Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec6
12.Suránová DorotaŠkola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická 1, Bratislava5

Príloha

* * *

Výsledky 1. časti celoštátneho kola 24. ročníka Olympiády ľudských práv a a 4. ročníka Ceny prof. Miroslava Kusého

Milé súťažiace, milí súťažiaci,

ktorí ste postúpili do finále celoštátneho kola 24. ročníka Olympiády ľudských práv a 4. ročníka Ceny prof. Miroslava Kusého, prosíme Vás, aby ste dodržali program 8. 4. 2022, t. j. prihlasovanie podľa harmonogramu a systém súťaže podľa Usmernení. Budete mať 15 minút na prípravu, 15 minút na prezentáciu, pričom rámcovo 10 minút pripadá na Vašu vstupnú prezentáciu a 5 minút na otázky finálovej poroty. Finálovej porote bude predsedať JUDr. Michal Davala, Ph.D., LL.M.

Všetky súťažiace a všetkých súťažiacich v celoštátnom kole OĽP pozývame vyplniť dotazník spätnej väzby, ktorý nájdete na tomto linku:

https://dotaznik.olp.sk

Dotazník prosím vyplňte do 17. apríla 2022 vrátane.

Prílohy

* * *

Milé a milí súťažiace, súťažiaci, učiteľky a učitelia – pedagogický dozor,

vystavujeme nasledovné podklady pre celoštátne kolo 24. r. OĽP a 4. r. Ceny prof. M. Kusého, ktoré sa bude konať 7. – 8. apríla 2022 dištančnou formou.

Oboznámte sa prosím so všetkými podkladmi, pripravte sa na úvodnú registráciu dňa 7.4.2022 od 7:30 hod. aj na „svoj súťažný čas“ podľa programu uvedeného v pozvánke a podľa rozžrebovania / harmonogramu 1. dňa súťaže. Zároveň berte v úvahu možné časové posuny, ktoré sa môžu z objektívnych dôvodov vyskytnúť, ale ktoré nevieme predvídať. Buďte online v zmysle Usmernení.

Tešíme sa na Vás !

POZVANKA-Program-distanc-ck-24-OLP-pre-skoly-sutaziacich_fin

plagat_sj_ck-24-OLP

plagat_en_ck-24-OLP

USMERNENIA-ck-24-OLP-fin

VADEMECUM_distanc-ck-24-OLP

Harmonogram-poroty-cast1

* * *

Pozvánka a program dištančného celoštátneho kola 24. ročníka OĽP pre školy,  súťažiace, súťažiacich a pedagogický dozor

* * *

CELOŠTÁTNE KOLO 24. R. OĽP PRECHÁDZA Z PREZENČNEJ DO DIŠTANČNEJ FORMY

Milé a milí: školy, súťažiace, súťažiaci, učiteľky, učitelia,

je nám veľmi ľúto, že rozhodnutie o prechode celoštátneho kola 24. r. OĽP, ktoré sa malo prezenčne konať 6. – 8. 4. 2022, do dištančnej formy, prijímame na pozadí neľudskej vojnovej agresie.

Plne chápeme, že štátne zariadenia, vrátane tých v Omšení, sú mobilizované na pomoc ľuďom na úteku. Veríme, že mnohé a mnohí z Vás Ukrajine pomáhajú ako môžu a ďakujeme Vám za to.

Robíme všetko preto, aby sme dištančné celoštátne kolo v krátkom čase pripravili a zvládli v rámci našich aj vašich možností. Prosíme Vás o súčinnosť.

Prosíme školy, aby  zabezpečili:

a) pre súťažiaceho/súťažiacu elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet, funkčné slúchadlá resp. reproduktory a funkčnú kameru s mikrofónom, prípadne písacie potreby;

b) k súťažiacej/súťažiacemu pedagogický dozor (optimálne je ním iná osoba, ako tá, ktorá pripravovala súťažiacu/súťažiaceho), ktorý bude prítomný pri súťažiacej/súťažiacom v čase, ktorý súťažiacej/súťažiacemu stanoví harmonogram prvého a druhého dňa celoštátneho kola a garantuje samostatný výkon súťažiacej/súťažiaceho.

Samotná súťaž sa uskutoční v dňoch 7. a 8. apríla 2022 (štvrtok a piatok)

Propozície súťaže budú upravené s ohľadom na rôzne aspekty situácie.

Predbežná informácia pre súťažiace a súťažiacich:

a) Prvá zmena sa týka úvah, ktoré ste napísali a ktoré nebude možné obhajovať (ale ich obsah budete môcť prípadne uplatniť pri obdobnej téme súťažného zadania). Garanti tém práve vyhodnocujú úvahy a o výsledku ich hodnotenia Vás budeme informovať. Body získané v úvahe nebudú súčasťou hodnotenia výkonu v celoštátnom kole.

b) Prvý deň súťaže, 7.4.2022  budete riešiť jedno zo 16 zadaní, ktoré Vám pridelí elektronický žreb v rámci jednej zo 4 postupových porôt. Súťažný harmonogram Vám určí konkrétny súťažný čas, v ktorom budete mať 15 minút na prípravu a 15 minút na riešenie zadania a prípadné zodpovedanie otázok poroty. Každá z porôt určí víťaznú trojicu, ktorá postúpi do finále. Do finále sa body neprenášajú.

c) Druhý deň súťaže, finále, 8.4.2022 bude finalista/finalistka riešiť jedno z finálových zadaní (15 min. príprava, 15 min. riešenie a prípadné zodpovedanie otázok poroty). Finálová porota stanoví poradie finálovej 12-tky.

Registrácia na celoštátne kolo

prostredníctvom EduPage bola spustená 7.3.2022. Je dôležité, aby sa súťažiaca, súťažiaci každopádne registrovali, ak tak ešte neurobili (asistenciu poskytuje tajomníčka CK OĽP, pani Scarlett Kubová).

Sledujte webové informácie

Len čo to bude možné, prinesieme kompletné inštrukcie k dištančnému podujatiu.

Ďakujeme Vám a myslíme na Vás. Sme s Vami, buďte s nami!

* * *

Celoštátne kolo

USMERNENIE k registrácii na Celoštátne kolo 24. ročníka Olympiády ľudských práv prostredníctvom EduPageAktualizované!

* * *

List vedeniam škôl k prihlasovaniu sa na celoštátne kolo 24. ročníka Olympiády ľudských práv, ktoré sa bude konať 6. – 8. apríla 2022 v Omšení

Môžete vzhliadnuť TU

* * *

PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA K CELOŠTÁTNEMU KOLU 24. r. OĽP pre školy, súťažiace, súťažiacich, pedagogický sprievod, poroty, partnerov (dátum vystavenia: 27.2.22).

Ostatné uvoľňovanie pandemických opatrení (vyhlášky ÚVZ SR s účinnosťou od 26.2.2022) je pre nás nádejou pre možnosť návratu k prezenčnému celoštátnemu kolu v dňoch 6. – 8. apríla 2022 v Omšení.

Veríme, že budeme môcť včas a v súlade s platnými opatreniami rozhodnúť o forme podujatia. Sledujte preto prosím webové sídla.

Len čo to bude možné, vystavíme konkrétne informácie o spôsobe registrácie a ostatných náležitostiach.

Prosíme Vás o trpezlivosť, porozumenie a spoluprácu.

Prosíme školy, aby predbežne plánovali účasť svojho postupujúceho súťažiaceho/svojej postupujúcej súťažiacej ako aj pedagogického sprievodu, t. j. 1 učiteľky/1 učiteľa, zainteresovaných na súťaži a príprave žiačky/žiaka.

Prosíme postupujúce/postupujúcich, aby nepoľavili v príprave a ubezpečili sa o svojej účasti na celoštátnom kole (v prípade kolízie s nejakou inou povinnosťou to obratom hláste predsedovi/predsedníčke krajskej komisie).

Veríme tiež, že dôjde k upokojeniu situácie na susedskej Ukrajine.

Želáme Vám zdravie, mier a všetko dobré. Celoštátna komisia OĽP & OLYMP

* * *

Víťazi a víťazky krajských kôl Olympiády ľudských práv!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – DIŠTANČNÉ KRAJSKÉ KOLÁ 24. ROČNÍKA OĽP 10.2.2022

Blahoželáme Vám k postupu do celoštátneho kola a ako silné povzbudenie prijmite slová vedúceho Informačnej služby OSN vo Viedni, pána Martina Nesirkyho – stáleho partnera nášho projektu. Sú to zároveň dôležité slová garanta k téme úvah vyhlásenej UNIS.

Video a poďakovanie patrí všetkým zúčastneným ale aj tým, ktorým choroba a iné okolnosti znemožnili účasť.

Vážime si Váš záujem a prajeme Vám všetko dobré.

Dištančné krajské kolá 24. ročníka OĽP – INŠTRUKCIE a sprievodca REGISTRÁCIOU

Aplikáciu pre registráciu a 1. časť dištančného krajského kola – test nájdete na adrese: moodle.olp.sk/login

Témy úvah pre postupujúcich do celoštátneho kola OĽP

Krajské kolo

Blížia sa dištančné krajské kolá 24. ročníka OĽP – zoznámte sa s INŠTRUKCIAMI.

TÉZY – pre ústnu časť súťaže

Prihlaska-do-kk-24-OLP-10feb2022

Záštita pani ministerky spravodlivosti

Milé plénum Olympiády ľudských práv, 

s radosťou Vás informujeme, že k záštitám prezidentky SR pani Zuzany Čaputovej a verejnej ochrankyne práv pani Márie Patakyovej nad 24. ročníkom OĽP a 4. r. Ceny prof. M. Kusého

pribudla záštita ministerky spravodlivosti pani Márie Kolíkovej nad celoštátnym kolom.

Veríme, že tieto záštity budú pre vaše školy, pedagogickú aj súťažiacu komunitu povzbudením v neľahkej a stále nevyspytateľnej dobe.

CK OĽP a OLYMP sa intenzívne pripravujú na krajské kolá, ktoré sa uskutočnia dištančne 10. februára 2022 (tézy k nim už máte k dispozícii na weboch).

Sledujte prosím weby naďalej a buďte v kontakte s predsedníčkou/predsedom Krajskej komisie OĽP vo vašom kraji.

Veríme, že spolu tento ročník potiahneme až do celoštátneho kola!

* * *

Milé plénum Olympiády ľudských práv, 

s radosťou Vás informujeme, že prezidentka SR pani Zuzana Čaputová 

prevzala záštitu nad 24. ročníkom Olympiády ľudských práv

a 4. ročníkom Ceny prof. M. Kusého.

Ďakujeme pani prezidentke za opakovanú dôveru, ktorou poctila už tretí ročník OĽP a veríme, že bude pre všetkých ľudí, všetky školy ako aj partnerov OĽP silným impulzom a povzbudením v neľahkých časoch.

https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2021/11/Prezidentka-Zastita-24-OLP-a-4-r-Ceny-MK.pdf

* * *

Milé plénum Olympiády ľudských práv, 

s radosťou Vás informujeme, že sme získali ďalší prejav cenného partnerstva a dôvery. Verejná ochrankyňa práv, pani Mária Patakyová 

prevzala záštitu nad 24. ročníkom Olympiády ľudských práv.

Ďakujeme pani ombudsmanke za povzbudzujúce slová spojené so záštitou. Veríme, že sa stretneme na celoštátnom kole !

https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2021/12/VOP-Zastita-24-OLP.pdf

* * *

Registrácia do celoštátneho kola OĽP

Vzhľadom na zavádzanie nového elektronického systému pri prihlasovaní na celoštátne kolo vás prosíme o trpezlivosť – prihlasovanie na dané kolo súťaže bude spustené až po technickom nastavení súťaže – najneskôr mesiac pred súťažným kolom. Nie je teda nutné prihlásiť súťažiaceho do niekoľkých dní od skončenia predchádzajúceho kola. Informácie o spôsobe realizácie celoštátneho kola a aj prihlasovaní, resp. spustení registrácie budú uvedené v usmernení k celoštátnemu kolu, ktoré bude zverejnené na www.olympiady.sk a tiež bude distribuované priamo na školy.

PRIHLASOVANIE ŽIAKOV na predmetové olympiády a postupové súťaže v školskom roku 2021/22

Školské kolo

Vzorové scenáre školských kôl OĽP

Milé školy, 

začínajúce, pokračujúce, ostrieľané v zapájaní sa do OĽP, pripravili sme pre Vás vzorové scenáre školských kôl OĽP.

Pokiaľ máte svoje dobré know how/dobrú prax, zašlite nám svoje scenáre, obohatíme o ne inšpirácie pre ostatné školy.

Pripomíname, že v aktuálnom 24. ročníku OĽP je potrebné školské kolá zrealizovať do 10.12.21 a prihlášku na krajské kolá zaslať do 17.12.21 v súlade s propozíciami ročníka.

Prajeme všetkým vo vašich školách veľa zdravia a vytrvalosti.

Vaša OĽP.

VZOR-SCENAR-SKOL-KOL-OLP-nov2021

Milé plénum Olympiády ľudských práv,

informujeme Vás, že 9.11.2021 sa od 17:15 v Bruseli uskutoční slávnosť odovzdávania európskych občianskych cien pre laureátov 2020 a 2021.

Ako viete, projekt Olympiáda ľudských práv patrí k oceneným za rok 2020 – je to naše spoločné dielo a hrdosť, vskutku všetkých tých, ktorí s OĽP začínali, pokračovali a nevzdávajú to ani v čase koronakrízy a iných komplikácií.

Pokiaľ Vám to čas dovolí, môžete sa slávnosti na diaľku zúčastniť aj Vy,

slávnosť bude streamovaná via

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-citizen-s-prize-2020-2021-award-ceremony_20211109-1700-SPECIAL-CEREMONY_vd

Facebook: https://www.facebook.com/europeanparliament LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/1816/admin/

Milé plénum OĽP,

informujeme Vás, že žiaľ, z dôvodu nepriaznivej a nevyspytateľnej covidovej situácie sme museli v predstihu rozhodnúť, že krajské kolá 24. ročníka OĽP a 4. ročníka Ceny prof. M. Kusého sa budú konať dištančne, a to podľa propozícií, dňa 10. februára 2022. Konkrétnosti sledujte prosím na tomto webe aj na webe Iuventy.

Nateraz je dôležité, aby sa včas konali školské kolá do 10.12.2021; prihlášky do krajských kôl zašlite do 17.12.2021 v súlade s vystaveným formulárom prihlášok a propozíciami.

Ustálili sme nosnú tému 24. ročníka OĽP: Digitálny vek : Hrozba alebo šanca pre ľudské práva? Ako však viete, v súťažných moduloch nastavujeme celú škálu ľudskoprávnych tém a problematík.

Veríme, že aj s Vašou pomocou sa budeme môcť na celoštátnom kole v apríli 2022 stretnúť prezenčne! Zatiaľ Vám vo všetkom držíme palce! Sledujte prosím naďalej weby.

Milé aktérky, milí aktéri Olympiády ľudských práv, milé školy, prinášame AKTUALITY OĽP !

Napriek neľahkej pandemickej situácii štartujeme 24. ročník OĽP (2021/2022) a čoskoro vystavíme Propozície a inovovanú prihlášku do krajského kola. Pripravíme sa na všetky situácie. Veríme, že všetko spolu  – prevažne vlastnými silami (ako doteraz vždy) a s podporou osvietených partnerov zvládneme!

Dôležitá výzva: pokiaľ môžete, zaočkujte sa!

Dôležité dátumy:

  •      školské kolá: do 10.12.2021
  •      krajské kolá: 10.02.2022
  •      celoštátne kolo: 6. – 8. apríl 2022/Omšenie

Nech je pre nás veľkým povzbudením posolstvo skvelého partnera OĽP, pána Martina Nesirkyho, vedúceho Informačnej služby OSN vo Viedni.

Tu je jeho video-pozdrav, venovaný tak našej, ako aj priateľskej českej Olympiáde LP:

S radosťou oznamujeme, že náš kolega, predseda KK OĽP v Trnavskom kraji, doc. Peter Rusnák, získal najvyššie verejné ocenenie Trnavského SK za svoje výkony pedagogické aj v OĽP: 

https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/krajski-poslanci-rozhodli-o-laureatoch-ceny-ttsk-2020/

Pre Sieť Alumni OĽP/SR pripravíme medailóny vybraných osobností.

Povzbudzujeme Vás k zapojeniu, či ste boli v OĽP dávnejšie alebo nedávno.

Vyplňte formulár: https://forms.gle/qZHcGVFg6aDPQ8Uh9

Kto ste medzičasom na VŠ štúdiu v ČR, môžete sa prihlásiť k spolupráci so skvelým mladým tímom Leges Humanae, ktorý organizuje českú OLP. Máme tam zastúpenie od počiatku českej OLP, ktorá je práve v 10. ročníku.  Pozri https://www.facebook.com/olympiadalidskychprav/

Do videnia v 24. ročníku OĽP!


23. ročník Olympiády ľudských práv 2020/2021

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 23. ročníka Olympiády ľudských práv a 3. ročníka Ceny prof. Miroslava Kusého, 10. – 11. 6. 2021, online:
Celoštátne kolo 23. r. Olympiády ľudských práv a 3. r. Ceny prof. M. Kusého

Pandémia poznačila aj 23. ročník, no tento krát sa celoštátne kolo konalo hybridným spôsobom. V termíne 10. -11. jún si nadaní stredoškoláci zmerali svoje sily. Záštitu 23. ročníku Olympiády ľudských práv a 3. ročníku Ceny prof. M. Kusého udelila prezidentka SR, pani Zuzana Čaputová. Veľmi si ceníme prezidentskú záštitu, ktorá píše svoju históriu od prezidenta SR, pána Andreja Kisku. Záštita pani prezidentky tak dotvára štvorlístok významných záštit: ministerky spravodlivosti SR, pani Márie Kolíkovej, verejnej ochrankyne práv, pani Márie Patakyovej a podpredsedníčky Európskej komisie, pani Viere Jourovej.

Tento rok bola nosnou témou Olympiády ľudských práv Demokracia a ľudské práva v krízových situáciách. Otvorenia celoštátneho kola sa zhostila predsedníčka celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv, PhDr. Dagmar Horná, PhD., ktorá radostne privítala 58 súťažiacich prostredníctvom videokonferencie. Súčasťou otvorenia boli aj video-pozdravy eurokomisárky Viery Jourovej a riaditeľa Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň, Martina Nesirkyho. Ďalej bola venovaná pozornosť slávnostnému odovzdaniu Ceny európskeho občana Olympiáde ľudských práv, ktoré sa uskutočnilo dňa 6. mája 2021 v rámci veľkého podujatia ku Dňu Európy. Je nesmierna škoda, že súťažiaci nemali možnosť naživo vidieť plaketu, ktorá je uznaním pre všetkých tých, ktorí participujú, zveľaďujú a inovujú olympiádnu ľudsko-právnu obec.

Následne boli súťažiaci rozdelení do štyroch postupových porôt na základe elektronického žrebu. Vystúpenia súťažiacich na jednotlivé zadania, ako napríklad Sloboda pohybu a pobytu počas pandémie Covid-19, sexuálne a reprodukčné práva počas pandémie Covid-19, a mnohé ďalšie obsahovo obdobne zamerané zadania, ktoré si odborné poroty na čele s ich predsedami, doc. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD., PhDr. Peter Guráň, PhD., JUDr. Stanislav Gaňa, PhD., si vypočuli prostredníctvom videokonferencií. Iuventa aj v tomto prípade poskytla online platformy, prostredníctvom ktorých sa celoštátne kolo konalo, ako tomu bolo aj pri iných olympiádach. Odborné poroty mali náročnú úlohu. Jednotlivé vystúpenia súťažiacich boli po argumentačnej stránke, rétorických schopnostiach a vedomostiach z oblasti ľudských práv takmer vyrovnané. Veľkou devízou tohtoročného celoštátne kola v súvislosti s pandémiou, bolo oficiálne stretnutie odbornej poroty v priestoroch Inštitútu vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Odborné poroty tak mali vytvorené vhodné podmienky na to, aby mohli v čo najobjektívnejšej miere rozhodnúť o tých najlepších vystúpeniach súťažiacich.

Napokon sa rozhodlo o finálovej dvanástke v zložení: Filip Bachratý, Lucia Drobná, Ľubomír Girašek, Ajjúb Tomi, Viktória Olleová, Tomáš Čorej, Adam Briešťanský, Viktor Draškovič, Adam Msolly, Michaela Sečková, Daniel Pavelka a Jakub Judiny. Finálovej porote predsedala verejná ochrankyňa práv, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. , jej členovia boli prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD., PhDr. Peter Guráň, PhD., JUDr. Stanislav Gaňa, PhD., Mgr. Dagmar Kusá, PhD, Max Steuer, M.A., LL.M., PhD., a zanietení alumni Patrik Nalešnik a Tomáš Štrba.

Niekoľko hodín intenzívneho počúvania, analyzovania jednotlivých vystúpení súťažiacich a kladenia otázok, na ktoré chcela finálová porota počuť tie najtrefnejšie odpovede, vyvrcholili v rozhodnutie o pódiové umiestnenia. Na treťom mieste sa umiestnila Lucia Drobná zo SOŠ pedagogickej v Bratislave, na druhom mieste sa umiestnil Adam Msolly zo Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave a celkovým víťazom celoštátneho kola Olympiády ľudských práv sa stal Adam Briešťanský z Gymnázia  J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou. Všetkým v mene organizácie Iuventy srdečne gratulujeme a do budúcna želáme veľa motivácie a nadšenia pri ďalšom vzdelávaní a získavaní skúseností.

Aj 23. ročník mal svoju každoročnú silnú podporu partnerov a spoluorganizátorov, ktorí dodali štedré dary. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku poskytlo  informačno-študijné pobyty v európskych inštitúciách v Bruseli. Pre ocenené úvahy súťažiacich, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou účasti v celoštátnom kole, udelila Informačná služba OSN Viedeň cenu v podobe návštevy Úradu OSN vo Viedni. UNESCO Chair for Human Rights Education na Univerzite Komenského v Bratislave poskytla propagačné balíčky a diplomy. Bratislavská škola liberálnych štúdií udelila prvému miestu plné školné na I. semester štúdia na BISLA, rovnako udelila polovičné školné na I. semester štúdia druhému a tretiemu miestu. Víťazi získali okrem spomínaných cien mnohé ďalšie od Verejnej ochrankyne práv, Denníka N a Artis Omnis. Poďakovanie patrí podporovateľom podujatia, Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže z pozície spoluorganizátora celoštátneho kola Olympiády ľudských práv a v neposlednom rade organizačnému tímu a samotnej predsedníčke celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv, PhDr. Dagmar Hornej, PhD., ktorá každoročne vynakladá veľké úsilie pre bezproblémový priebeh a organizáciu celoštátneho kola v spojení uchovania a potvrdenia stálych, ale i nových partnerov, podporovateľov a sponzorov.

Ukončenie celoštátneho kola 23. ročníka Olympiády ľudských práv prebiehalo v duchu spomienok na váženého politológa, univerzitného profesora a oddaného ochrancu ľudských práv, prof. PhDr. Miroslava Kusého, CSc. Pri tejto príležitosti bola všetkým členom odborných porôt a organizačnému tímu udelená Cena profesora Miroslava Kusého s dielom Miroslava Cipára.

Pán Miroslav Cipár nás poctil svojou prítomnosťou pri príležitosti odovzdávania cien finálovej dvanástke CK OĽP

28. júna 2021 sa konalo v krásnych priestoroch Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií – BISLA, Slávnostné zasadanie Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv, partnerov a hostí pod záštitou Slovenskej komisie UNESCO a v spolupráci s UNESCO katedrou pre výchovu k ľudským právam univerzity Komenského.

Okrem zhodnotenia dvoch covidových ročníkov OĽP a potvrdenia partnerstiev v nastávajúcom 24. ročníku celoštátneho projektu OĽP, bola predstavená výtvarná podoba Ceny prof. Miroslava Kusého zhotovenej Miroslavom Cipárom, ktorý nás poctil svojou prítomnosťou. Známy ako maliar, grafik, ilustrátor a sochár, predniesol pár slov o vzniku podobizne diela, ktoré symbolizuje oboch hrdinov nežnej revolúcie, pána Miroslava Kusého a Miroslava Cipára, členov VPN. Pani Jolana Kusá doplnila myšlienky o zrode ceny svojho manžela Miroslava Kusého. Pri spomienke na slovenského profesora, politológa a celoživotného ochrancu ľudských práv, by sa dala atmosféra krájať. Tú o niekoľko minút vystriedali nadšené tváre súťažiacich, ktorí si preberali svoje zaslúžene získané ceny, diplomy a medaily. Odovzdával ich generálny riaditeľ Iuventy, Mgr. Peter Lenčo, PhD., ktorý sa prihovoril všetkým partnerom a hosťom a vzdal poklonu pani Dagmar Hornej, za jej prácu a výkony, ktoré podáva ako predsedníčka CK OĽP.

Súťažiaci sa mohli tešiť z vecných cien od Iuventy, knižiek od vydavateľstva Artis Omnis, vecných cien od združenia OLYMP a mnoho ďalších významných cien od partnerov a sponzorov.

Slávnostné zasadanie tak ukončilo priebeh Celoštátneho kola Olympiády ľudských práv. Súťažiaci môžu nabrať sily pred ďalším ročníkom Olympiády ľudských práv počas letných prázdnin.

VICTIS HONOS

Sláva víťazom, česť porazeným!

autor: Scarlett Hlobeňová