Olympiáda ľudských práv (OĽP) stredoškolskej mládeže je postupová súťaž. Realizuje sa písomnými a ústnymi súťažnými formami: testami, poznatkovo-postojovou prezentáciou téz, riešením modelových prípadov/situácií, obhajobou písomných prác a riešením finálových zadaní. Súťaž je trojúrovňová, prebieha v školských a krajských kolách a vrcholí v celoštátnom kole. Cieľom Olympiády ľudských práv je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie.

  • 20 rokov Olympiády ľudských práv
    Milé aktérky, milí aktéri Olympiády ľudských práv, žiačky, žiaci, učiteľky, učitelia, partneri, podporovatelia, alumni! Prinášame publikáciu k 20 rokom OĽP. Nájdete v nej užitočné štatistiky, súhrny, školu, víťazky, víťazov, témy pre vašu prácu a prípravu.  
  • Pozdrav a uznanie pre Olympiádu ľudských práv od reprezentanta OSN, vedúceho Informačnej služby vo Viedni (UNIS Vienna) Martina Nesirkyho.
  • Vypočujte si slová dlhoročného partnera OĽP, ktorý tlmočí posolstvá a výzvy OSN, prihovára sa školám, organizátorom, finalistkám a finalistom 22. ročníka OĽP (2019/2020) Nech Vás video-pozdrav Martina Nesirkyho povzbudí vo vašom úsilí aj v aktuálnom 23. ročníku OĽP (2020/2021)!


24. ročník Olympiády ľudských práv 2021/2022

Registrácia do celoštátneho kola OĽP

Vzhľadom na zavádzanie nového elektronického systému pri prihlasovaní na celoštátne kolo vás prosíme o trpezlivosť – prihlasovanie na dané kolo súťaže bude spustené až po technickom nastavení súťaže – najneskôr mesiac pred súťažným kolom. Nie je teda nutné prihlásiť súťažiaceho do niekoľkých dní od skončenia predchádzajúceho kola. Informácie o spôsobe realizácie celoštátneho kola a aj prihlasovaní, resp. spustení registrácie budú uvedené v usmernení k celoštátnemu kolu, ktoré bude zverejnené na www.olympiady.sk a tiež bude distribuované priamo na školy.

PRIHLASOVANIE ŽIAKOV na predmetové olympiády a postupové súťaže v školskom roku 2021/22

Školské kolo

Vzorové scenáre školských kôl OĽP

Milé školy, 

začínajúce, pokračujúce, ostrieľané v zapájaní sa do OĽP, pripravili sme pre Vás vzorové scenáre školských kôl OĽP.

Pokiaľ máte svoje dobré know how/dobrú prax, zašlite nám svoje scenáre, obohatíme o ne inšpirácie pre ostatné školy.

Pripomíname, že v aktuálnom 24. ročníku OĽP je potrebné školské kolá zrealizovať do 10.12.21 a prihlášku na krajské kolá zaslať do 17.12.21 v súlade s propozíciami ročníka.

Prajeme všetkým vo vašich školách veľa zdravia a vytrvalosti.

Vaša OĽP.

VZOR-SCENAR-SKOL-KOL-OLP-nov2021

Milé plénum Olympiády ľudských práv,

informujeme Vás, že 9.11.2021 sa od 17:15 v Bruseli uskutoční slávnosť odovzdávania európskych občianskych cien pre laureátov 2020 a 2021.

Ako viete, projekt Olympiáda ľudských práv patrí k oceneným za rok 2020 – je to naše spoločné dielo a hrdosť, vskutku všetkých tých, ktorí s OĽP začínali, pokračovali a nevzdávajú to ani v čase koronakrízy a iných komplikácií.

Pokiaľ Vám to čas dovolí, môžete sa slávnosti na diaľku zúčastniť aj Vy,

slávnosť bude streamovaná via

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-citizen-s-prize-2020-2021-award-ceremony_20211109-1700-SPECIAL-CEREMONY_vd

Facebook: https://www.facebook.com/europeanparliament LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/1816/admin/

Milé plénum OĽP,

informujeme Vás, že žiaľ, z dôvodu nepriaznivej a nevyspytateľnej covidovej situácie sme museli v predstihu rozhodnúť, že krajské kolá 24. ročníka OĽP a 4. ročníka Ceny prof. M. Kusého sa budú konať dištančne, a to podľa propozícií, dňa 10. februára 2022. Konkrétnosti sledujte prosím na tomto webe aj na webe Iuventy.

Nateraz je dôležité, aby sa včas konali školské kolá do 10.12.2021; prihlášky do krajských kôl zašlite do 17.12.2021 v súlade s vystaveným formulárom prihlášok a propozíciami.

Ustálili sme nosnú tému 24. ročníka OĽP: Digitálny vek : Hrozba alebo šanca pre ľudské práva? Ako však viete, v súťažných moduloch nastavujeme celú škálu ľudskoprávnych tém a problematík.

Veríme, že aj s Vašou pomocou sa budeme môcť na celoštátnom kole v apríli 2022 stretnúť prezenčne! Zatiaľ Vám vo všetkom držíme palce! Sledujte prosím naďalej weby.

Milé aktérky, milí aktéri Olympiády ľudských práv, milé školy, prinášame AKTUALITY OĽP !

Napriek neľahkej pandemickej situácii štartujeme 24. ročník OĽP (2021/2022) a čoskoro vystavíme Propozície a inovovanú prihlášku do krajského kola. Pripravíme sa na všetky situácie. Veríme, že všetko spolu  – prevažne vlastnými silami (ako doteraz vždy) a s podporou osvietených partnerov zvládneme!

Dôležitá výzva: pokiaľ môžete, zaočkujte sa!

Dôležité dátumy:

  •      školské kolá: do 10.12.2021
  •      krajské kolá: 10.02.2022
  •      celoštátne kolo: 6. – 8. apríl 2022/Omšenie

Nech je pre nás veľkým povzbudením posolstvo skvelého partnera OĽP, pána Martina Nesirkyho, vedúceho Informačnej služby OSN vo Viedni.

Tu je jeho video-pozdrav, venovaný tak našej, ako aj priateľskej českej Olympiáde LP:

S radosťou oznamujeme, že náš kolega, predseda KK OĽP v Trnavskom kraji, doc. Peter Rusnák, získal najvyššie verejné ocenenie Trnavského SK za svoje výkony pedagogické aj v OĽP: 

https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/krajski-poslanci-rozhodli-o-laureatoch-ceny-ttsk-2020/

Pre Sieť Alumni OĽP/SR pripravíme medailóny vybraných osobností.

Povzbudzujeme Vás k zapojeniu, či ste boli v OĽP dávnejšie alebo nedávno.

Vyplňte formulár: https://forms.gle/qZHcGVFg6aDPQ8Uh9

Kto ste medzičasom na VŠ štúdiu v ČR, môžete sa prihlásiť k spolupráci so skvelým mladým tímom Leges Humanae, ktorý organizuje českú OLP. Máme tam zastúpenie od počiatku českej OLP, ktorá je práve v 10. ročníku.  Pozri https://www.facebook.com/olympiadalidskychprav/

Do videnia v 24. ročníku OĽP!


23. ročník Olympiády ľudských práv 2020/2021

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 23. ročníka Olympiády ľudských práv a 3. ročníka Ceny prof. Miroslava Kusého, 10. – 11. 6. 2021, online:
Celoštátne kolo 23. r. Olympiády ľudských práv a 3. r. Ceny prof. M. Kusého

Pandémia poznačila aj 23. ročník, no tento krát sa celoštátne kolo konalo hybridným spôsobom. V termíne 10. -11. jún si nadaní stredoškoláci zmerali svoje sily. Záštitu 23. ročníku Olympiády ľudských práv a 3. ročníku Ceny prof. M. Kusého udelila prezidentka SR, pani Zuzana Čaputová. Veľmi si ceníme prezidentskú záštitu, ktorá píše svoju históriu od prezidenta SR, pána Andreja Kisku. Záštita pani prezidentky tak dotvára štvorlístok významných záštit: ministerky spravodlivosti SR, pani Márie Kolíkovej, verejnej ochrankyne práv, pani Márie Patakyovej a podpredsedníčky Európskej komisie, pani Viere Jourovej.

Tento rok bola nosnou témou Olympiády ľudských práv Demokracia a ľudské práva v krízových situáciách. Otvorenia celoštátneho kola sa zhostila predsedníčka celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv, PhDr. Dagmar Horná, PhD., ktorá radostne privítala 58 súťažiacich prostredníctvom videokonferencie. Súčasťou otvorenia boli aj video-pozdravy eurokomisárky Viery Jourovej a riaditeľa Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň, Martina Nesirkyho. Ďalej bola venovaná pozornosť slávnostnému odovzdaniu Ceny európskeho občana Olympiáde ľudských práv, ktoré sa uskutočnilo dňa 6. mája 2021 v rámci veľkého podujatia ku Dňu Európy. Je nesmierna škoda, že súťažiaci nemali možnosť naživo vidieť plaketu, ktorá je uznaním pre všetkých tých, ktorí participujú, zveľaďujú a inovujú olympiádnu ľudsko-právnu obec.

Následne boli súťažiaci rozdelení do štyroch postupových porôt na základe elektronického žrebu. Vystúpenia súťažiacich na jednotlivé zadania, ako napríklad Sloboda pohybu a pobytu počas pandémie Covid-19, sexuálne a reprodukčné práva počas pandémie Covid-19, a mnohé ďalšie obsahovo obdobne zamerané zadania, ktoré si odborné poroty na čele s ich predsedami, doc. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD., PhDr. Peter Guráň, PhD., JUDr. Stanislav Gaňa, PhD., si vypočuli prostredníctvom videokonferencií. Iuventa aj v tomto prípade poskytla online platformy, prostredníctvom ktorých sa celoštátne kolo konalo, ako tomu bolo aj pri iných olympiádach. Odborné poroty mali náročnú úlohu. Jednotlivé vystúpenia súťažiacich boli po argumentačnej stránke, rétorických schopnostiach a vedomostiach z oblasti ľudských práv takmer vyrovnané. Veľkou devízou tohtoročného celoštátne kola v súvislosti s pandémiou, bolo oficiálne stretnutie odbornej poroty v priestoroch Inštitútu vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Odborné poroty tak mali vytvorené vhodné podmienky na to, aby mohli v čo najobjektívnejšej miere rozhodnúť o tých najlepších vystúpeniach súťažiacich.

Napokon sa rozhodlo o finálovej dvanástke v zložení: Filip Bachratý, Lucia Drobná, Ľubomír Girašek, Ajjúb Tomi, Viktória Olleová, Tomáš Čorej, Adam Briešťanský, Viktor Draškovič, Adam Msolly, Michaela Sečková, Daniel Pavelka a Jakub Judiny. Finálovej porote predsedala verejná ochrankyňa práv, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. , jej členovia boli prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD., PhDr. Peter Guráň, PhD., JUDr. Stanislav Gaňa, PhD., Mgr. Dagmar Kusá, PhD, Max Steuer, M.A., LL.M., PhD., a zanietení alumni Patrik Nalešnik a Tomáš Štrba.

Niekoľko hodín intenzívneho počúvania, analyzovania jednotlivých vystúpení súťažiacich a kladenia otázok, na ktoré chcela finálová porota počuť tie najtrefnejšie odpovede, vyvrcholili v rozhodnutie o pódiové umiestnenia. Na treťom mieste sa umiestnila Lucia Drobná zo SOŠ pedagogickej v Bratislave, na druhom mieste sa umiestnil Adam Msolly zo Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave a celkovým víťazom celoštátneho kola Olympiády ľudských práv sa stal Adam Briešťanský z Gymnázia  J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou. Všetkým v mene organizácie Iuventy srdečne gratulujeme a do budúcna želáme veľa motivácie a nadšenia pri ďalšom vzdelávaní a získavaní skúseností.

Aj 23. ročník mal svoju každoročnú silnú podporu partnerov a spoluorganizátorov, ktorí dodali štedré dary. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku poskytlo  informačno-študijné pobyty v európskych inštitúciách v Bruseli. Pre ocenené úvahy súťažiacich, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou účasti v celoštátnom kole, udelila Informačná služba OSN Viedeň cenu v podobe návštevy Úradu OSN vo Viedni. UNESCO Chair for Human Rights Education na Univerzite Komenského v Bratislave poskytla propagačné balíčky a diplomy. Bratislavská škola liberálnych štúdií udelila prvému miestu plné školné na I. semester štúdia na BISLA, rovnako udelila polovičné školné na I. semester štúdia druhému a tretiemu miestu. Víťazi získali okrem spomínaných cien mnohé ďalšie od Verejnej ochrankyne práv, Denníka N a Artis Omnis. Poďakovanie patrí podporovateľom podujatia, Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže z pozície spoluorganizátora celoštátneho kola Olympiády ľudských práv a v neposlednom rade organizačnému tímu a samotnej predsedníčke celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv, PhDr. Dagmar Hornej, PhD., ktorá každoročne vynakladá veľké úsilie pre bezproblémový priebeh a organizáciu celoštátneho kola v spojení uchovania a potvrdenia stálych, ale i nových partnerov, podporovateľov a sponzorov.

Ukončenie celoštátneho kola 23. ročníka Olympiády ľudských práv prebiehalo v duchu spomienok na váženého politológa, univerzitného profesora a oddaného ochrancu ľudských práv, prof. PhDr. Miroslava Kusého, CSc. Pri tejto príležitosti bola všetkým členom odborných porôt a organizačnému tímu udelená Cena profesora Miroslava Kusého s dielom Miroslava Cipára.

Pán Miroslav Cipár nás poctil svojou prítomnosťou pri príležitosti odovzdávania cien finálovej dvanástke CK OĽP

28. júna 2021 sa konalo v krásnych priestoroch Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií – BISLA, Slávnostné zasadanie Celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv, partnerov a hostí pod záštitou Slovenskej komisie UNESCO a v spolupráci s UNESCO katedrou pre výchovu k ľudským právam univerzity Komenského.

Okrem zhodnotenia dvoch covidových ročníkov OĽP a potvrdenia partnerstiev v nastávajúcom 24. ročníku celoštátneho projektu OĽP, bola predstavená výtvarná podoba Ceny prof. Miroslava Kusého zhotovenej Miroslavom Cipárom, ktorý nás poctil svojou prítomnosťou. Známy ako maliar, grafik, ilustrátor a sochár, predniesol pár slov o vzniku podobizne diela, ktoré symbolizuje oboch hrdinov nežnej revolúcie, pána Miroslava Kusého a Miroslava Cipára, členov VPN. Pani Jolana Kusá doplnila myšlienky o zrode ceny svojho manžela Miroslava Kusého. Pri spomienke na slovenského profesora, politológa a celoživotného ochrancu ľudských práv, by sa dala atmosféra krájať. Tú o niekoľko minút vystriedali nadšené tváre súťažiacich, ktorí si preberali svoje zaslúžene získané ceny, diplomy a medaily. Odovzdával ich generálny riaditeľ Iuventy, Mgr. Peter Lenčo, PhD., ktorý sa prihovoril všetkým partnerom a hosťom a vzdal poklonu pani Dagmar Hornej, za jej prácu a výkony, ktoré podáva ako predsedníčka CK OĽP.

Súťažiaci sa mohli tešiť z vecných cien od Iuventy, knižiek od vydavateľstva Artis Omnis, vecných cien od združenia OLYMP a mnoho ďalších významných cien od partnerov a sponzorov.

Slávnostné zasadanie tak ukončilo priebeh Celoštátneho kola Olympiády ľudských práv. Súťažiaci môžu nabrať sily pred ďalším ročníkom Olympiády ľudských práv počas letných prázdnin.

VICTIS HONOS

Sláva víťazom, česť porazeným!

autor: Scarlett Hlobeňová