Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. OAJ je postupová súťaž, ktorá sa člení na 8 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D), pričom kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2C2, 2D prebiehajú v 4 súťažných kolách (školské, okresné, krajské,celoštátne), kategórie 1C, 2C1 prebiehajú v 3 kolách (školské, krajské, celoštátne).


34. ročník Olympiády v anglickom jazyku, 2023/2024

Celoštátne kolo 34. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, 7.- 8.4.2024, Bratislava

POZVÁNKA a PROGRAM

Informácie pre ÚČASTNÍKOV CK OAJ

Celoštátne kolo, výsledkové listiny

Výsledková listina kat. 1A

Výsledková listina kat. 1B

Výsledková listina kat. 1C

Výsledková listina kat. 2A

Výsledková listina kat. 2B

Výsledková listina kat. 2C1

Výsledková listina kat. 2C2

Výsledková listina kat. 2D


33. ročník Olympiády v anglickom jazyku, 2022/2023

Celoštátne kolo 33. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, 28.- 29.3.2023, Trnava

Celoštátne kolo, výsledkové listiny

Výsledková listina kategórie 1A

Výsledková listina kategórie 1B

Výsledková listina kategórie 1C

Výsledková listina kategórie 2A

Výsledková listina kategórie 2B

Výsledková listina kategórie 2C1

Výsledková listina kategórie 2C2

Výsledková listina kategórie 2D

POZVÁNKA a PROGRAM

INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV

PROSÍME, aby ste kontakty na okresných realizátorov (okresnú komisiu) zisťovali u organizátorov OK a KK – vo vašom kraji – teda u kontaktných osôb na vašom Regionálnom úrade školskej správy (RÚŠS) – kontakty na nich nájdete v našom adresári:

Pracovníci RÚŠS a poverených CVČ – Národný inštitút vzdelávania a mládeže (iuventa.sk)

Predmetové olympiády a súťaže sa v novom školskom roku 2022/2023 pomaly rozbiehajú. Tento dokument: Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023 vás bližšie informuje o organizácii, priebehu a zmenách v realizácii súťaží v školskom roku 2022/2023. Prajeme vám veľa úspechov!


32. ročník Olympiády v anglickom jazyku, 2021/2022

Celoštátne kolo, registrácia a priebeh

USMERNENIE k realizácii celoštátnych kôl (01. 03. 2022)


Krajské kolo, registrácia a priebeh

USMERNENIE k realizácii krajských kôl (27. 01. 2022)


Olympiády pod lupu

Dňa 02. 12. 2021 sa konal online webinár Olympiády pod lupou, ktorý bol zameraný na Olympiádu v anglickom jazyku. Celý webinár bol nahrávaný a je možné si ho pozrieť nižšie.
Olympiády pod lupou – Olympiáda v anglickom jazyku


Okresné kolo, registrácia

USMERNENIE PRE ŠKOLY A ORGANIZÁTOROV k okresnému kolu (aktualizácia 30.11.2021)


Školské kolo

V školskom roku 2021/2022 budú školské kolá Olympiády v anglickom jazyku plne v kompetencii školy, je potrebné ich uskutočniť do 26. 11. 2021 (školy zostavujú vlastný test, nebude sa realizovať jednotný online test).


31. ročník Olympiády v anglickom jazyku, 2020/2021

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 31. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, 24. – 25. 3. 2021, online: