Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. OAJ je postupová súťaž, ktorá sa člení na 8 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D), pričom kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2C2, 2D prebiehajú v 4 súťažných kolách (školské, okresné, krajské,celoštátne), kategórie 1C, 2C1 prebiehajú v 3 kolách (školské, krajské, celoštátne).


32. ročník Olympiády v anglickom jazyku, 2021/2022

Celoštátne kolo, registrácia a priebeh

USMERNENIE k realizácii celoštátnych kôl (01. 03. 2022)

Krajské kolo, registrácia a priebeh

USMERNENIE k realizácii krajských kôl (27. 01. 2022)

Olympiády pod lupu

Dňa 02. 12. 2021 sa konal online webinár Olympiády pod lupou, ktorý bol zameraný na Olympiádu v anglickom jazyku. Celý webinár bol nahrávaný a je možné si ho pozrieť nižšie.
Olympiády pod lupou – Olympiáda v anglickom jazyku

Okresné kolo, registrácia

USMERNENIE PRE ŠKOLY A ORGANIZÁTOROV k okresnému kolu (aktualizácia 30.11.2021)

Registrácia do vyšších kôl OAJ

Vzhľadom na zavádzanie nového elektronického systému pri prihlasovaní na vyššie kolá súťaží (okresné, krajské a celoštátne) vás prosíme o trpezlivosť – prihlasovanie na dané kolo súťaže bude spustené až po technickom nastavení súťaže – najneskôr mesiac pred súťažným kolom. Nie je teda nutné prihlásiť súťažiaceho do niekoľkých dní od skončenia predchádzajúceho kola. Informácie o spôsobe realizácie daného kola a aj prihlasovaní, resp. spustení registrácie budú uvedené v usmernení k danému súťažnému kolu, ktoré bude zverejnené na www.olympiady.sk a tiež bude distribuované priamo na školy.

Školské kolo

V školskom roku 2021/2022 budú školské kolá Olympiády v anglickom jazyku plne v kompetencii školy, je potrebné ich uskutočniť do 26. 11. 2021 (školy zostavujú vlastný test, nebude sa realizovať jednotný online test).


31. ročník Olympiády v anglickom jazyku, 2020/2021

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 31. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, 24. – 25. 3. 2021, online: