Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. OAJ je postupová súťaž, ktorá sa člení na 8 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D), pričom kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2C2, 2D prebiehajú v 4 súťažných kolách (školské, okresné, krajské,celoštátne), kategórie 1C, 2C1 prebiehajú v 3 kolách (školské, krajské, celoštátne).


33. ročník Olympiády v anglickom jazyku, 2022/2023

Celoštátne kolo 33.ročníka Olympiády v anglickom jazyku, 28.- 29.3.2023, Trnava

POZVÁNKA a PROGRAM

INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV

PROSÍME, aby ste kontakty na okresných realizátorov (okresnú komisiu) zisťovali u organizátorov OK a KK – vo vašom kraji – teda u kontaktných osôb na vašom Regionálnom úrade školskej správy (RÚŠS) – kontakty na nich nájdete v našom adresári:

Pracovníci RÚŠS a poverených CVČ – Národný inštitút vzdelávania a mládeže (iuventa.sk)

Predmetové olympiády a súťaže sa v novom školskom roku 2022/2023 pomaly rozbiehajú. Tento dokument: Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023 vás bližšie informuje o organizácii, priebehu a zmenách v realizácii súťaží v školskom roku 2022/2023. Prajeme vám veľa úspechov!


32. ročník Olympiády v anglickom jazyku, 2021/2022

Celoštátne kolo, registrácia a priebeh

USMERNENIE k realizácii celoštátnych kôl (01. 03. 2022)


Krajské kolo, registrácia a priebeh

USMERNENIE k realizácii krajských kôl (27. 01. 2022)


Olympiády pod lupu

Dňa 02. 12. 2021 sa konal online webinár Olympiády pod lupou, ktorý bol zameraný na Olympiádu v anglickom jazyku. Celý webinár bol nahrávaný a je možné si ho pozrieť nižšie.
Olympiády pod lupou – Olympiáda v anglickom jazyku


Okresné kolo, registrácia

USMERNENIE PRE ŠKOLY A ORGANIZÁTOROV k okresnému kolu (aktualizácia 30.11.2021)


Školské kolo

V školskom roku 2021/2022 budú školské kolá Olympiády v anglickom jazyku plne v kompetencii školy, je potrebné ich uskutočniť do 26. 11. 2021 (školy zostavujú vlastný test, nebude sa realizovať jednotný online test).


31. ročník Olympiády v anglickom jazyku, 2020/2021

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 31. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, 24. – 25. 3. 2021, online: