Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže. Podrobné informácie o súťaži a ako sa do nej zapojiť nájdete v Organizačnom poriadku Pytagoriády. 

Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov:

Súťaž v kategóriách P3, P4 a P5 je dvojkolová (školské a okresné kolo). 
Súťaž v kategóriách P6, P7 a P8 je trojkolová (školské, okresné a celoštátne kolo).


43. ročník Pytagoriády, 2021/2022

Školské kolá PYT
Prihlasovanie žiakov do ŠK, OK a CK

V školskom roku 2021/2022 bude prihlasovanie do jednotlivých kôl PYT prebiehať elektronicky, prostredníctvom platformy EduPage. Bližšie informácie nájdete v dokumente PRIHLASOVANIE ŽIAKOV na predmetové olympiády a postupové súťaže v školskom roku 2021/22.

Vzhľadom na zavádzanie nového elektronického systému pri prihlasovaní na vyššie kolá súťaží (okresné, krajské a celoštátne) vás prosíme o trpezlivosť – prihlasovanie na dané kolo súťaže bude spustené až po technickom nastavení súťaže – najneskôr mesiac pred súťažným kolom. Nie je teda nutné prihlásiť súťažiaceho do niekoľkých dní od skončenia predchádzajúceho kola. Informácie o spôsobe realizácie daného kola a aj prihlasovaní, resp. spustení registrácie budú uvedené v usmernení k danému súťažnému kolu, ktoré bude zverejnené na www.olympiady.sk a tiež bude distribuované priamo na školy.


Okresné kolá
  • Usmernenie k OK PYT – pripravujeme

Celoštátne kolo
  • Usmernenie k CK PYT – pripravujeme

42. ročník Pytagoriády, 2020/2021

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 42. ročníka Pytagoriády, online cez platformu EduPage3. 6. 2021: 

Výsledkové listiny: