Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže. Podrobné informácie o súťaži a ako sa do nej zapojiť nájdete v Organizačnom poriadku Pytagoriády. 

Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov:

Súťaž v kategóriách P3, P4 a P5 je dvojkolová (školské a okresné kolo). 
Súťaž v kategóriách P6, P7 a P8 je trojkolová (školské, okresné a celoštátne kolo).


45. ročník Pytagoriády, 2023/2024


Celoštátne kolo Pytagoriády, kat. P6, P7, P8, 4. – 5. 6. 2024, Bratislava

Pozvánka

Výsledkové listiny:
kategória P6
kategória P7
kategória P8

Kritériá postupu súťažiacich na Celoštátne kolo Pytagoriády v školskom roku 2023/2024:
kat. P6 – 14 postupujúcich, celkový počet bodov 24 a viac, z toho minimalne 14 bodov za ulohy,
kat. P7 – 13 postupujúcich, celkový počet bodov 22 a viac, z toho minimalne 14 bodov za ulohy,
kat. P8 – 13 postupujúcich, celkový počet bodov 24 a viac.

Úlohy a autorské riešenia Pytagoriády, školský rok 2023/2024

Školské kolo
Kategórie P3 – P8: Úlohy (maďarská verzia) a riešenia (maďarská verzia)

Okresné kolo
Kategórie P3 – P8: Úlohy (maďarská verzia) a riešenia (maďarská verzia)

Celoštátne kolo
Kategórie P6 – P8: Úlohy (maďarská verzia) a riešenia


44. ročník Pytagoriády, 2022/2023

Predmetové olympiády a súťaže sa v novom školskom roku 2022/2023 pomaly rozbiehajú. Tento dokument: Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023 vás bližšie informuje o organizácii, priebehu a zmenách v realizácii súťaží v školskom roku 2022/2023. Prajeme vám veľa úspechov!

Celoštátne kolo Pytagoriády, kat. P6, P7, P8, 23. – 24. 5. 2023, Bratislava

Pozvánka
Výsledkové listiny: P6, P7, P8

Pri výbere na CK PYT boli zohľadnené pri rovnakom celkovom počte bodov body za úlohy:

P6 – celkový počet bodov 23 a viac, z toho minimálne 13 za úlohy  (16 žiakov)
P7 – celkový počet bodov 24 a viac, z toho minimálne 15 za úlohy  (14 žiakov)
P8 – celkový počet bodov 25 a viac, z toho minimálne 14 za úlohy  (15 žiakov)


43. ročník Pytagoriády, 2021/2022

Celoštátne kolo Pytagoriády, kat. P6, P7, P8, 1. – 2. 6. 2022, prezenčne, Bratislava

Výsledkové listiny:

Najrýchlejší slovenskí matematici zabojovali na Celoštátnom kole Pytagoriády o víťazstvo

Na Deň detí, 1. 6. 2022 odštartoval 43. ročník Celoštátneho kola Pytagoriády (ďalej „CK PYT”), ktoré IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Pytagoriády zorganizovala tento rok v Bratislave. Počas súťažného dňa, 2. 6. 2022 si svoje matematické schopnosti a rýchlosť v počítaní príkladov zmeralo 51 najtalentovanejších študentov šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka na Slovensku.

Ako to dopadlo?

Zobraziť celý článok


Okresné kolá

Školské kolá PYT