NovinkyPráca s mládežou

Petržalka pripravuje koncepciu rozvoja práce s mládežou. Dokument určí priority mestskej časti na ďalšie roky

Petržalka začala s prípravou koncepcie rozvoja práce s mládežou v mestskej časti. Jedná sa o dokument, ktorý určí priority mestskej časti v oblasti práce s mládežou na ďalšie roky.

Prijaté opatrenia sa budú zameriavať na zvyšovanie kvality života mladých ľudí v mestskej časti, zlepšovanie podmienok pre ich rozvoj, zapájanie mládeže do života v samospráve, ale dotkne sa aj vzdelávania alebo rozvoja dobrovoľníctva. Koncepcia bude po vypracovaní predložená miestnemu zastupiteľstvu a po jej schválení sa stane pre mestskú časť záväznou. “Mestská časť momentálne oslovuje mládežnícke organizácie, občianske združenia a samotných mladých ľudí a organizuje diskusie a podujatia k príprave koncepcie,” spresnil starosta mestskej časti Petržalka Ján Hrčka “Je dôležité, aby príprava dôležitých materiálov prebiehala v spolupráci s každým, koho života sa bude týkať a kto prejaví o spoluprácu záujem.”

Tvorbe koncepcie predchádza niekoľkomesačný zber informácií priamo od mladých ľudí. V spolupráci s organizáciami pracujúcimi s mládežou a odborníkmi realizovala mestská časť niekoľko podujatí zameraných na zisťovanie potrieb mládeže a ďalšie podujatia sú naplánované na september a október. Prvé stretnutia a zbery na školách sa uskutočnili v rámci  kompetencií bývalej vicestarostky pani Lýdii Ovečkovej.

Na koncepcii spolupracuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže aj Petržalský mládežnícky parlament.

“Cieľom podujatí s mladými ľuďmi nie je len zber podnetov. Dôležitá je podpora spolupráce a vzájomného dialógu medzi samosprávou a mládežou a zapojenie mladých ľudí do rozhodovania,” hovorí Milan Polešenský z IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, ktorý je koordinátorom prípravy koncepcie, “Až v okamihu, keď budeme vedieť, čo mladí ľudia potrebujú, čo im chýba a ako si predstavujú Petržalku dobrú pre život, môžeme, spolu so všetkými zapojenými organizáciami, prejsť k vypracovaniu koncepcie.”

Okrem prebiehajúcich workshopov a dialógu s občianskymi združeniami pôsobiacimi v Petržalke, prebehne aj zisťovanie názorov mladých ľudí v teréne a dotazníkový prieskum. Do prípravy tvorby koncepcie sa zapojil aj Petržalský mládežnícky parlament, ktorý pôsobí v mestskej časti ako poradný a iniciatívny orgán starostu a miestneho zastupiteľstva. Študenti z mládežníckeho parlamentu spolupracujú na príprave podujatí pre svojich rovesníkov alebo realizovali dva dotazníkové prieskumy, týkajúce sa vzdelávania a životného prostredia, do ktorých sa doteraz zapojilo viac ako 1500 respondentov z Petržalky.

Zdroj: MČ Petržalka

Súvisiace články
NovinkyOlympiády

Technická olympiáda - Školské kolo

1 min. čítania
Olympiády sa rozbiehajú naplno a zapájajú sa do nich mnohé ďalšie školy Do školského kola Technickej olympiády sa zapojilo o 36% škôl viac ako…
NovinkyPráca s mládežou

Mladí pre mladých v Stanici Zárečie - Na Stanici a v Synagóge klíči niečo nové a svieže

3 min. čítania
Stanica Zárečie je pôvodná budova starej, no stále funkčnej železničnej zastávky Žilina – Záriečie v obkolesení žilinského Rondla. Stanicu prevádzkuje občianske združenie…
Novinky

ROZVRH HODÍN VEREJNOSŤ - BAZÉN od 11.10. - 17.10.2021

1 min. čítania
Vážení návštevníci,dovoľujeme si vám oznámiť, že na plaváreň organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže od pondelka 20.9.2021 je možný vstup iba osobám v režime…