Medzinárodná príručka o metodike terénnej sociálnej práce vo svete

Príručka je určená tým, ktorí s mladými ľuďmi priamo pracujú, je vhodným zdrojom informácií aj pre tých, ktorí vytvárajú podmienky pre prácu s mladými ľuďmi v samospráve, v regióne či na národnej úrovni. Pomáha pochopiť, že nie všetci mladí ľudia javia záujem o organizované aktivity alebo majú sťaženú cestu, ako sa k nim dostať. To však neznamená, že nemajú záujem o pozitívne aktivity vo voľnom čase či aktivity, v rámci ktorých nevystupujú len ako konzumenti voľnočasovej ponuky, ale aj ako tvorcovia. Zároveň približuje postupnosť cesty od nadviazania prvotného kontaktu až po samotné aktivity s mladými ľuďmi, či začlenenie do už existujúcich aktivít.

Kategórie: Rok: 2021 Stiahnuť vo formáte PDF

Popis

Terénna sociálna práca s mladými ľuďmi a jej podpora je dôležitý kúsok mozaiky pre vytváranie príležitostí pre všetkých mladých ľudí, aby si našli v spoločnosti svoje miesto a zažili prijatie či úspech, čoho sa im nemusí vždy dostávať v rodine, v škole v komunite. A práve z tejto pozitívnej skúsenosti môže následne prameniť ich sebadôvera a ďalší rozvoj v prospech seba i druhých v komunite, v ktorej žijú.

Ďalšie informácie

Rok

2021

Program

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže