Prežívanie mladých ľudí a ich viera v konšpirácie súvisiace s pandémiou Covid-19

Obdobie medzi 18 a 25 rokom života je kľúčové z hľadiska vývoja názorov a postojov v otázkach kariéry, životného štýlu, či sebarozvoja. Práve v období pandémie však  môžu mladí ľudia ľahko podľahnúť nie len prospešným názorom a postojom, ktoré sú založené na overených informáciách, ale tiež neovereným informáciám, či postojom vychádzajúcim z rôznych konšpirácií. Konšpirácie sa tak môžu stať podkladom pre ich názory, postoje a hodnoty, na základe ktorých sa rozhodujú v bežných aj dôležitých životných otázkach, o spoločenskom živote, životnom štýle, kariére, čo sa môže následne prejaviť v ich subjektívnom well-beingu.

Kategórie: Rok: 2022 Stiahnuť vo formáte PDF

Popis

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prináša výsledky výskumu: Prežívanie mladých ľudí a ich viera v konšpirácie súvisiace s pandémiou Covid-19.

Ďalšie informácie

Rok

2022