NovinkyPráca s mládežou

Strategické inkluzívne dokumenty

V roku 2021 sa schválili viaceré strategické dokumenty. Ako sa vyznať v nich vyznať, kde ich hľadať a čo majú spoločné?

Na tieto otázky našli odpovede účastníci webinára Strategické a inkluzívne dokumenty. Webinár sa uskutočnil 21.12.2021, ale pre veľký úspech IUVENTA bude opakovať 18.1.2021. Registrácia je možná tu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogCBM173KLbdDqiLtJCbeesdURERVMDRHRFhKRkwxU0xEQ0s0VElFMkVMTC4u

Na prelome novembra a decembra sa v belgickom meste Oostende uskutočnila konferencia Diversity and Inclusion Forum, ktorej bola aj IUVENTA súčasťou. Celé stretnutie bolo venované hľadaniu ciest k inklúzii. Účastníkom konferencie boli prezentované príklady dobrej praxe, podcasty ale aj tzv. Road Map. Táto mapa má pomôcť organizáciám pracujúcim s mládežou sledovať, ako ďaleko sa nachádzajú v téme inklúzie. Svojim obsahom nadväzuje na Inclusion and Diversity Strategy for Erasmus+ and European Solidarity Corps. Zaujímavosťou je, že tento dokument je otvorený, aby mohol byť dopĺňaný. V minulom roku sa do dokumentu doplnilo mentálne zdravie, nakoľko situácia s pandémiou Covidom-19 poukázala na väčšiu potrebu venovať sa téme psychického zdravia.

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021-2028, taktiež venuje pozornosť piatej kľúčovej oblasti – Inklúzia, rovnosť a nediskriminácia. Táto Stratégia bola schválená 14.12.2021 a v každej z oblasti je možný a žiadaný inkluzívny prístup, či už je to participácia, kľúčové kompetencie, dobrovoľníctvo. Pozdvihnutie témy inklúzie, rovnosti a nediskriminácie má reprezentovať dôležitosť a potrebu pracovať s mládežou s menším množstvom príležitostí. Stratégia sa venuje v poslednej časti téme zdravého životného štýlu a mentálneho zdravia.

December bol čas, kedy prešla schválením aj Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26706/1. Tak ako vo formálnom, aj v neformálnom vzdelávaní je dôležité smerovať mládež k tolerancii a inkluzivite. Témy ako prevencia, poradenstvo, terénna práca nie sú len témy sociálnej práce, ale mali by byť aj súčasťou práce s mládežou. Sprístupňovať materiály, vzdelávania, ale vytvárať prostredie, ktoré je vedené k prijatiu a skultivovaniu na individuálne potreby mladých ľudí s rôznym typom hendikepu alebo s nedostatkom prostriedkov. Výsledkom by mala byť desegregácia, ktorej sa venuje aj Stratégia pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030.

Veríme, že pri nastavovaní cieľov organizáciám pracujúcim s mládežou dopomôžu tieto dokumenty a témy venujúce sa prijatiu odlišnosti.

Rok 2022 je venovaný mládeži ako Európsky rok mládeže a rovnako tak bude IUVENTA venovať priestor téme inklúzie počas celého mesiaca január.

idforumday
idforumday
idforumday
Súvisiace články
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
Novinky

Súťažné úlohy a riešenia 2023/2024

1 min. čítania
Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach…
NovinkyPráca s mládežou

ECOSOC YOUTH FORUM 2023

5 min. čítania
Michal Salíni, Mládežnícky delegát SR pri OSN, sa zúčastnil Mládežníckeho fóra – ECOSOC 2023. Z tejto aktivity sme pre vás spísali menší…