Úlohy a riešenia

Domáce kolo

Školské kolo

Okresné kolo

 Krajské kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo, kat. A (9. – 11. 3. 2022), kat. EF (10. – 12. 3. 2022), Prievidza, Nováky

Pozvánka na CK ChO kategória A

Pozvánka na CK ChO kategória EF

Výsledkové listiny: kategória Akategória EF

Registrácia do vyšších kôl ChO

VŠETKY KOLÁ CHEMICKEJ OLYMPIÁDY SA ORGANIZUJÚ UŽ PREZENČNE.

Registrácia žíakov do KK ChO C cez EduPage je už otvorená.

PRIHLASOVANIE ŽIAKOV na predmetové olympiády a postupové súťaže v školskom roku 2021/2022

Usmernenie ku krajskému kolu ChO kat. A (aktualizácia 23. 1. 2022)

Usmernenie k okresnému kolu ChO kat. D