NovinkyOlympiády

Aj terénni biológovia majú svoju olympiádu

Ľahko si vieme predstaviť prácu biológia s bielym plášťom v laboratóriu zahľadeného do mikroskopu, či pracujúceho s rôznymi prístrojmi. Máme ale aj inú skupinu biológov – terénnych biológov. Tí chodia do terénu vykonávať dôležitý základný faunistický či floristický prieskum a mapovanie. Výsledkom ich práce môžu byť napr. manažmentové opatrenia pre ochranu územia, či živočíšnych a rastlinných druhov. Práve na túto oblasť je zameraná kategória E Biologickej olympiády. Je určená pre žiakov 2. stupňa základných škôl a paralelných ročníkov osemročných gymnázií. Žiaci súťažia v troch odbornostiach – botanika, zoológia a geológia. Súťaž je náročná. Skladá sa z testu, poznávania prírodnín, praktickej časti, na ktorú musia súťažiaci predložiť vlastné zbierky prírodnín a záznam z terénneho mapovania a na záver ešte absolvujú ústnu časť.

V dňoch 10.6.2022 – 11. 6. 2022 zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže Celoštátne kolo tejto olympiády v Tatranskej Lomnici. Záštitu nad ním prevzal primátor Mesta Vysoké Tatry, Ing. Ján Mokoš a dekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. Najlepších 24 žiakov z celého Slovenska, víťazov krajských kôl, súťažilo pred tromi porotami podľa jednotlivých odborností. Na otvorení Celoštátneho kola s príhovorom vystúpil aj viceprimátor Mesta Vysoké, Tatry Pavel Schlaffer.

Napriek krátkemu času sa stihli súťažiaci okrem súťaže venovať aj sprievodnému odbornému programu. V prvý deň súťaže navštívili Národnú prírodnú pamiatku Gánovecké travertíny, vo večerných hodinách si pozreli ukážky minerálov pod mikroskopom, oboznámili sa s rôznymi druhmi sintorvej jaskynnej výzdoby a jej genézou a po zotmení pozorovali s ultrazvukovým detektorom lietajúce netopiere. Na druhý deň to bola prehliadka Múzea a Botanickej záhrady TANAPu.

A kto sa stal víťazom Celoštátneho kola Biologickej olympiády kat. E v školskom roku 2021/2022?

V odbornosti botanika:

 • zlatú medailu získala Kamila Mlíchová, Základná škola, Školská 3, Šúrovce;
 • striebornú medailu získal Richard Knapo, Základná škola, SNP 143, Považská Bystrica;
 • bronzovú medailu získala Zuzana Barthová, Gymnázium J. Lettricha, Martin.

V odbornosti zoológia:

 • zlatú medailu získala Katarína Marcziová, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Košice;
 • striebornú medailu získal Martin Kotek, Základná škola, Kudlov 781, Skalité;
 • bronzovú medailu získala Terézia Hrabovská, Základná škola A. Matulu, Sebechleby.

V odbornosti geológia:

 • zlatú medailu získala Anna Mária Sudzinová, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Košice;
 • striebornú medailu získala Eva Brindzová, Základná škola, Nám. Š. Kluberta 10, Levoča; 
 • bronzovú medailu získal Jakub Malík, Základná škola, Bernolákova 35, Šurany.

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získali:

 • v odbornosti botanika – Richard Kanpo, Základná škola, SNP 143, Považská Bystrica;
 • v odbornosti zoológia – Rastislav Sládeček, ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava;
 • v odbornosti geológia – Vanessa Tomicová, Základná škola, Kudlov 781, Skalité.

Na záver treba poďakovať za podporu: Mestu Vysoké Tatry, Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Nadácii časopisu Vesmír a Slovenskému múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Celoštátne kolo Biologickej olympiády kat. E
Celoštátne kolo Biologickej olympiády kat. E
Celoštátne kolo Biologickej olympiády kat. E
Celoštátne kolo Biologickej olympiády kat. E
Celoštátne kolo Biologickej olympiády kat. E

FOTOGALÉRIU V PLNOM ROZLÍŠENÍ NÁJDETE TU

Autor textu a fotografií: Roman Lehotský    

Súvisiace články
NovinkyOlympiády

Medzinárodná geografická olympiáda priniesla Slovensku bronzovú medailu

1 min. čítania
V roku 2022 zorganizovalo 18. ročník Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO) Francúzsko. Na veľké prekvapenie a sklamanie všetkých účastníkov sa necestovalo do Paríža, ale…
NovinkyPráca s mládežou

Patrimonito International Storyboard Competition 2022

1 min. čítania
Dovoľujeme si dať do pozornosti súťaž „Patrimonito International Storyboard Competition 2022“, ktorú vypísalo Centrum svetového dedičstva UNESCO v Paríži. Táto medzinárodná výtvarná súťaž…
NovinkyOlympiády

Ako naprogramovať dve strieborné medaily na medzinárodnej súťaži v informatike?

1 min. čítania
Cenné strieborné medaily sa podarilo získať slovenskému družstvu, ktoré sa 24.7. – 30. 7. 2022 zúčastnilo Stredoeurópskej olympiády v informatike (ďalej „CEOI“ –…